Zespół Inscenizacji Tanecznych "Uśmiech"

Nagroda dla Zespołu Inscenizacji Tanecznych “Uśmiech”

Zespół Inscenizacji Tanecznych “Uśmiech”, działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, zdobył I miejsce podczas III Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”. Zespół wystąpił z najnowszym programem zatytułowanym “Wyszłabym za dziada”.

Po raz trzeci w Radomiu odbył się Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”. Główną ideą festiwalu jest aktywizacja oraz promowanie twórczości i kreatywności osób niepełnosprawnych, a także wymiana doświadczeń opiekunów i placówek sprawujących pieczę nad ich rozwojem artystycznym.

Organizatorzy festiwalu starają się pokazać, w jaki sposób można znosić bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Chcą pokazać, że osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami, mogą odkrywać i poznawać własne możliwości, a także zyskiwać szansę pełniejszego istnienia w społeczeństwie. Wcześniejsze edycje festiwalu odbyły się w 2018 i 2019 roku.

 

Fot. Ryszard Stępień