Członkowie Zarządu Województwa, Przewodniczący Sejmiku, Radni Z Józefą Bucką Autorką zwycięskiego Wieńca

Świętokrzyscy rolnicy podziękowali za plony. Wojewódzkie dożynki w Kielcach

W Kielcach na Placu Zamkowym odbyły się uroczyste XXI Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie – doroczne regionalne święto plonów. Rolnicy z całego województwa zaprezentowali przepiękne wieńce dożynkowe, wykonane tradycyjnie, z wykorzystaniem tegorocznych zbóż, ziół, owoców i kwiatów, dziękując za urodzaj, za bogate zbiory. Obchody poprzedziła msza święta, odprawiona w Bazylice Katedralnej, celebrowana przez ks. kan. Tadeusza Szlachtę, diecezjalnego duszpasterza rolników i samorządowców. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z przewodniczącym Sejmiku Andrzejem Prusiem na czele, członkowie Zarządu Województwa: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych. 

Tegoroczne uroczystości dożynkowe w Kielcach rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji świętokrzyskich rolników, odprawiona w Bazylice Katedralnej przez księdza kanonika Tadeusza Szlachtę, duszpasterza świętokrzyskich rolników i działaczy samorządowych. W nabożeństwie wzięli udział rolnicy – przedstawiciele powiatów naszego województwa, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu Województwa, przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych.

Dziękując za błogosławieństwo dla świętokrzyskich rolników, marszałek Andrzej Bętkowski – gospodarz uroczystości dożynkowych podkreślał znaczenie pracy, wytrwałości i obowiązkowości rolników.

-Pragnę wyrazić uznanie wszystkim, którzy poprzez swoją ciężką pracę zapewniają obfitość na naszych stołach, solidarnie współpracują, ciesząc się z dotychczasowych sukcesów, aby zmieniać Polskę i polską wieś na lepsze dla dobra społeczeństwa i nas wszystkich – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

Podczas nabożeństwa miała miejsce uroczysta procesja darów dożynkowych, złożonych przez Samorząd Województwa, starostów dożynek, wojewodę świętokrzyskiego, parlamentarzystów, organizacje rolnicze. Poświęcony został chleb eucharystyczny, okazały bochen chleba, wino, kosze owoców, bukiety kwiatów i dożynkowy piękny wieniec. Po nabożeństwie ksiądz kanonik błogosławił również wszystkim wykonawcom powiatowych wieńców dożynkowych, święcąc dary rolnicze.

Marszałek Andrzej Bętkowski złożył kwiaty przy nagrobku Bartosza Głowackiego, znajdującym się na terenie dawnego cmentarza katedralnego. Uczestnicy dożynek oddali hołd polskiemu chłopu, kosynierowi, uczestnikowi Insurekcji Kościuszkowskiej, którego bohaterstwo podczas bitwy pod Racławicami przeszło do historii.

-Podziękowaliśmy Bożej Opatrzności w kościele, a teraz pochylamy głowy przed ciężką pracą, codziennymi staraniami, zapobiegliwością, doświadczeniem i sumiennością naszych rolników – powiedział tuż po mszy świętej przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. – To taka nasza polska tradycja, szacunek dla ciężkiej pracy ludzi, zależnej nie tylko od warunków ekonomicznych, rynków zbytu, często międzynarodowej sytuacji politycznej, a nawet kaprysów pogody. Życzę wszystkim, by co roku efekt ich pracy, chleb, udawało się sprawiedliwie dzielić, by nikomu go nie brakło – podkreślił przewodniczący.

Po złożeniu kwiatów, korowód z uczestnikami dożynek, przy dźwiękach muzyki wykonanej przez członków Marszałkowskiej Orkiestry Dętej przeszedł na Plac Zamkowy przed dawny Pałac Biskupów Krakowskich. Tu odbyła się dalsza część uroczystości. Gospodarz dożynek – marszałek województwa Andrzej Bętkowski przyjął dożynkowy chleb z rąk starostów tegorocznej uroczystości dożynkowej: Małgorzaty Biernackiej z Maleszowej w gminie Pierzchnica oraz Andrzeja Chmielewskiego z Suskrajowic w gminie Chmielnik. Na scenie pojawiły się również ofiarowane kosze płodów rolnych. Marszałek Andrzej Bętkowski, dziękując wszystkim uczestnikom uroczystości za ich pracę, powiedział:

– Miejscem tegorocznych dożynek nieprzypadkowo są Kielce. Chcemy podkreślić więzi, jakie łączą miasto i wieś, co jest szczególnie ważne w naszym regionie, w którym rolnictwo jest jedną z wiodących gałęzi gospodarki. Pragniemy w ten sposób oddać hołd pracy rolników, okazać wdzięczność za ich trud i troskę, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło tego, co daje podstawę naszej egzystencji. Zawód rolnika wymaga dziś olbrzymiej wiedzy nie tylko z zakresu rolnictwa, w ostatnich latach dotknęły nas ekstremalne temperatury, intensywne opady, a także częste susze, które powodowały ogromne straty w produkcji rolnej. Jednak mimo tej nieprzychylności natury rolnicy zebrali plony z pól, ogrodów i sadów. Bo praca, którą wykonują z całym zaangażowaniem i sercem, musi wydać owoce. Pozytywne wyniki rolniczej pracy napawają radością nie tylko ich samych, ale także nas wszystkich, którzy oczekujemy na chleb.

-Dożynki dla mnie to dzień dziękowania Panu Bogu za zebrane plony, nadzieja na dostatek, spokojny rok, ale też typowo polska, bardzo ważna tradycja, nawiązanie do wielu pokoleń przed nami, składających podziękowania i rozwijających się dzięki zebranym zbożom, plonom pól – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

-Tylko dzięki naszym rolnikom na świętokrzyskich stołach nie brakuje rodzimej żywności, chleba, a nasze produkty rolnicze cenione są nie tylko w regionie, ale i na całym świecie – dodał wicemarszałek Marek Bogusławski. – Dziś chcemy pokłonić się rolnikom, a myślami już jesteśmy przy następnym roku i przyszłorocznych zbiorach. Chcemy tak wesprzeć producentów i przetwórców, by nam chleba i w przyszłości nie zabrakło – dodał wicemarszałek.

Na Placu Zamkowym w Kielcach nie brakło muzyki ludowej, barwnych tradycyjnych strojów i świętokrzyskiej gwary. Dopisała także pogoda.

-Dopisały humory, muzyka, nie brakuje słońca – z uśmiechem podkreślił Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa. – Wspólnie ze wszystkimi naszymi rolnikami w regionie możemy cieszyć się, że w zdrowiu doczekaliśmy w tym roku końca żniw, możemy dziękować za tegoroczne zbiory i mieć nadzieję na kolejne urodzajne, spokojne lata.

Ze względu na sytuację epidemiczną i z uwagi na bezpieczeństwo uczestników uroczystości oraz widzów, w tym roku podczas dożynek wojewódzkich nie zorganizowano wystawy sprzętu rolniczego, stoisk promocyjnych gmin i instytucji. Natomiast, jak co roku, tradycyjnie podczas dożynek wojewódzkich odbył się konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Jego celem jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz o roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów. W komisji konkursowej na najpiękniejszy wieniec zasiedli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Domu Kultury, Muzeum Wsi Kieleckiej, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kielcach.

-Wieńce dożynkowe, które tak pięknie zaprezentowano w Kielcach, to końcowy akord ciężkich, deszczowych żniw. Ale zachowanie i pielęgnowanie tradycji zawsze w Świętokrzyskiem, niezależnie od aury, jest dla mieszkańców naszego regionu niezmiernie ważne – zauważył członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Dziś, po dożynkach gminnych i powiatowych, w stolicy regionu możemy podziwiać dary ziemi, wykorzystane przez członkinie kół gospodyń wiejskich, artystki, w tworzeniu wieńców – dodał.

W konkursie wzięły udział wieńce, które przyjechały do Kielc z powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego oraz powiatu kieleckiego. Wieńce powiatowe podczas uroczystej prezentacji zostały ośpiewane i obtańczone przez Zespół Pieśni i Tańca Kielce. Komisja konkursowa wybrała trzy najpiękniejsze wieńce, przygotowane przez mieszkańców powiatów. Trzecie miejsce w konkursie przyznano wieńcowi przygotowanemu przez powiat pińczowski, 2 nagroda została przekazana delegacji z powiatu sandomierskiego. W konkursie zwyciężyła praca z powiatu kieleckiego, z gminy Miedziana Góra, wykonana przez artystkę ludową Józefę Bucką. Ten wieniec będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie,  w dniach 18-19 września.

Uroczystości dożynkowe w Kielcach zakończył występ artystów Zespołu Pieśni i Tańca Kielce oraz Świętokrzyskiej Orkiestry Dętej.