Andrzej Pruś Z Dyplomem W Ręku

Nagroda “Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” dla przewodniczącego Andrzeja Prusia

W Mikołajkach trwa VIII Europejski Kongres Samorządów. Podczas uroczystej gali, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś został uhonorowany nagrodą “Samorządowiec Przyjazny Młodzieży”, przyznaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na wniosek  Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas uroczystej gali drugiego dnia VIII Europejskiego Kongresu Samorządów zostały wręczone: Nagroda Europejskiego Kongresu Samorządów, Nagroda ,,Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” przyznawana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nagroda prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego za opiekę nad miejscami pamięci i propagowanie postaw patriotycznych oraz Nagroda Europejskiego Kongresu Samorządów dla Dziennikarza Regionalnego.

Wniosek o przyznanie nagrody skierował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, którego radni podkreślili zrealizowane przez Andrzeja Prusia działania na rzecz wspierania młodego pokolenia, m.in.:

“Pan Andrzej Pruś to osoba od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz młodzieży, wspierająca jej aktywność społeczną i obywatelską. Jest orędownikiem zwiększenia partycypacji młodych ludzi w życiu publicznym na wszystkich szczeblach samorządu. W 2022 r. prowadził m.in. szkolenia na temat funkcjonowania i zakładania młodzieżowych rad, zachęcając samorządowców do ich tworzenia, przekonując, że warto takie gremia powołać i wspierać ich działalność. Wraz z radnymi Młodzieżowego Sejmiku odwiedzał powiaty województwa zachęcając młodzież do aktywności społecznej w swoich środowiskach i zgłaszania kandydatur do Młodzieżowego Sejmiku. Bardzo dobrym przykładem współpracy pomiędzy samorządem i młodzieżą jest funkcjonujący od 2018 r. Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego i jego zaangażowanie w działania samorządu województwa. Dziś śmiało można stwierdzić, że gremium to jest ważnym partnerem do rozmowy i współpracy oraz głosem doradczym dla władz regionu. W dużej mierze to zasługa Pana Przewodniczącego, który zachęca młodzieżowych radnych do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych. Do współpracy z młodymi ludźmi namawia również jednostki samorządu województwa. To osoba, która potrafi wykorzystać nasz potencjał, entuzjazm i pomysły, stwarzając nam przestrzeń do działania, dając możliwość współdecydowania o sprawach ważnych dla naszego regionu. Cechuje go otwartość na dialog z młodymi ludźmi. Niezwykle ceni sobie bezpośrednie kontakty z młodymi ludźmi, rozmowy na ważne dla naszego pokolenia tematy. Dzięki staraniom Pana Przewodniczącego młodzieżowi radni działają  w ważnych organach doradczych samorządu województwa, m.in.  Komisji Odznaki Honorowej, Świętokrzyskiej Radzie Innowacji, Radzie ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Angażuje się w organizowane przez młodzież akcje charytatywne, projekty edukacyjne, działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej, współpracy międzynarodowej młodych liderów, a także wzmacnianie długoterminowych form współdziałania młodzieży z różnych szkół, uczelni, a także regionów.

Zaangażował się w inicjatywę powołania Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk młodzieżowych gremiów. Temat ten był m.in. poruszany podczas Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw w Kielcach i Sandomierzu oraz podczas Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików, który w 2022 r. odbył się w Świętokrzyskiem.   Jako Przewodniczący Sejmiku podejmuje szereg inicjatyw uchwałodawczych wspierających działania dedykowane młodzieży, m.in. programy stypendialne. Docenia i promuje młodych ludzi oddanych działaniom na rzecz dobra wspólnego. Jest partnerem i starszym kolegą młodzieżowych radnych, służy nam radą i nigdy nie odmówił nam pomocy. Stawia na wzajemną naukę i rozwija międzypokoleniowy dialog”.

 

 

Galeria zdjęć