Marek Jońca, Szczepan Ruman I Jeszcze Dwóch Mężczyzn

Rozmawiali o świętokrzysko-lubelskiej dolinie wodorowej

Omówieniu koncepcji powołania doliny wodorowej na obszarze województw: świętokrzyskiego i lubelskiego poświęcone było spotkanie robocze, które odbyło się 8 marca podczas Międzynarodowych Targów Energetycznych ENEX na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce. W spotkaniu wzięli udział m.in. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego oraz Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. a także prezes Zarządu Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Szczepan Jerzy Ruman.

Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowego systemu energetycznego i gospodarki opartej o niskoemisyjne źródła energii. W obliczu trwającego kryzysu energetycznego, wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, musimy zwiększyć wysiłki na rzecz uniezależnienia Polski od importu i wykorzystania paliw kopalnych.

Wykorzystanie technologii wodorowych stwarza szansę na efektywną transformację energetyczną i budowę gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój łańcucha wartości gospodarki wodorowej obejmującego produkcję, dystrybucję, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru (zwłaszcza niskoemisyjnego i odnawialnego) w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie przyczyni się do budowy polskiego rynku wodoru.

W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., którą Rada Ministrów przyjęła 2 listopada 2021 r. Realizacji celów PSW służy zawarte w dniu 14 października 2021 r. Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, które skupia ponad 240 podmiotów z Polski i zagranicy, reprezentujących administrację publiczną, środowiska przedsiębiorców, nauki i jednostki otoczenia biznesu.

– Pomysł utworzenia świętokrzysko-lubelskiej doliny wodorowej ma dobre, obiecujące podstawy. Na terenie naszego województwa funkcjonuje bowiem Centralny Klaster Wodorowy, którego twórcą jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria – mówi Marek Jońca, członek Zarządu Województwa. – Potrzeby energetyczne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. Nie jest tajemnicą, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do tego, by wyeliminować, a przynajmniej zbliżyć się do zero-emisyjności. Drogi do tego celu są niezwykle długie i trudne. Ograniczenia dotyczące paliw kopalnych również zmuszają do poszukiwania nowych źródeł energii. Odnawialne źródła energii, wykorzystanie tego, co daje nam natura, są jednym z tych rozwiązań. Walka o czyste powietrze dzięki wykorzystaniu wodoru ma wielką szansę powodzenia – dodaje Marek Jońca.

Tworzenie dolin wodorowych jest jednym z celów Polskiej Strategii Wodorowej. Dotychczas powołanych zostało siedem dolin wodorowych – Dolnośląska, Mazowiecka, Podkarpacka, Pomorska, Śląsko-Małopolska, Wielkopolska i Zachodniopomorska.

Powstanie doliny wodorowej obejmującej obszar geograficzny województwa świętokrzyskiego i lubelskiego przyczyni się do wykorzystania potencjału obu regionów, szczególnie dzięki współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w zakresie produkcji i wykorzystania wodoru. Inicjatywa ma stanowić jeden z fundamentów gospodarki wodorowej w Polsce i wpisze się w niedalekiej przyszłości w szerszy europejski ekosystem gospodarki wodorowej.

 

 

Galeria zdjęć