Renata Janik, Szczepan Ruman, Zbigniew Koniusz I Jeszcze Jeden Mężczyzna

Spotkanie Centralnego Klastra Wodorowego

8 marca, podczas odbywających się w Targach Kielce Międzynarodowych Targów Energetycznych Enex odbyło się trzecie spotkanie Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, którego twórcą jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. Najważniejszymi punktami spotkania było podsumowanie działań CKW oraz prezentacja jego nowych członków. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, wojewoda Zbigniew Koniusz, senator Krzysztof Słoń oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

25 listopada 2021 r. na należącej do Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA (dawniej: Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych) Kopalni Jaźwica w gminie Chęciny podpisano deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W uroczystym podpisaniu deklaracji wziął udział m.in. marszałek Andrzej Bętkowski. Deklarację o powołaniu Klastra podpisał również Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz oraz przedstawiciele wiodących polskich firm zaangażowanych w rozwój technologii wodorowych, w tym Columbus Energy, SBB Energy, AIUT, Bisek Asfalt i Inwex, a także przedstawiciele świata nauki, w tym głównych instytucji naukowych w województwie świętokrzyskim: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej, a także przedstawiciele Instytutu Energetyki i Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

W lipcu 2022 r. na drogę wodorowego rozwoju wkroczyło 20 nowych podmiotów, w tym samorządy oraz firmy z całej Polski. Nazwę Klastra zmieniono ze Świętokrzyskiego na Centralny. Obecnie członkami Klastra jest prawie 60 podmiotów, w tym niespełna 20 gmin i przedstawicieli władz lokalnych, uczelnie wyższe i prawie 30 przedsiębiorstw.

– Serdecznie gratuluję twórcom Centralnego Klastra Wodorowego czyli Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria. Utworzenie klastra ma olbrzymie znaczenie dla innowacyjnego rozwoju gospodarki. Inwestycje w zielony wodór są niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszę się, że wśród nowych członków przedsięwzięcia znalazła się firma Rolls-Royce SMR, która jest światowym producentem reaktorów modułowych i mam nadzieję, że rozpoczęcie współpracy przyczyni się do wykorzystania reaktorów modułowych na terenie całego naszego kraju – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Będzie to miało wpływ na to, z czym się cały czas zmagamy czyli na skuteczne wykorzystanie w energetyce technologii zeroemisyjnych – dodaje Renata Janik.

Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. Sygnatariusze deklaracji dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach. Ma to dać redukcję emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.

W lutym bieżącego roku ŚGP INDUSTRIA zawarła memorandum z brytyjską firmą Rolls-Royce, umożliwiające współpracę na rzecz wykorzystywania małych reaktorów modułowych na terenie naszego kraju. Dziś, podczas spotkania Centralnego Klastra Wodorowego w Targach Kielce, odbyło się otwarte spotkanie z przedstawicielami firmy Rolls-Royce SMR, co wpisało się w wyjątkowy charakter jubileuszowych Targów Enex. ŚGP INDUSTRIA jako lider Centralnego Klastra Wodorowego wybrała technologię Rolls-Royce SMR, aby zrealizować ambitne cele produkcji 50 000 ton czystego wodoru rocznie. Technologia Rolls-Royce SMR może w znacznym stopniu przyczynić się do dekarbonizacji energochłonnego przemysłu, jak również wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Pierwszy wodór w województwie świętokrzyskim zostanie wyprodukowany jeszcze w tym roku. W kopalni Jaźwica rozpocznie działanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW oraz elektrolizer produkujący wodór o mocy 1 MW.

 

Galeria zdjęć