Img 3398

Nagroda “Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia 2020 roku

Trwa kolejna edycja Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów “Talenty Świętokrzyskie”. Jak co roku, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego planuje nagrodzić młodych ludzi, laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, naukowymi lub artystycznymi.


Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące ww. programu wraz ze wzorami dokumentów, które po wypełnieniu i podpisaniu przez wnioskodawców należy przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową, lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki (pokój 35)
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
z dopiskiem na kopercie: Talenty Świętokrzyskie

 

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów

Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów

Wniosek o przyznanie nagrody„Talenty-Świętokrzyskie”

Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty-Świętokrzyskie” dla zespołu, grupy, pary

Oświadczenie podatnika

Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zachęcamy do składania wniosków. Każdy, kto chce dopytać o szczegóły naboru, może to zrobić poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, p. Agnieszką Klimczewską, nr tel. 41 341 69 07 e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl