Nagroda za standardy w pracy

Przestrzeganie prawa pracy, ochrona przed czynnikami ryzyka charakterystycznymi dla zakładu, szkolenia, wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem – to wszystko jest na najwyższym poziomie u laureatów regionalnego etapu konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach przyznała dziś nagrody i wyróżnienia.

Przestrzeganie prawa pracy, ochrona przed czynnikami ryzyka charakterystycznymi dla zakładu, szkolenia, wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem – to wszystko jest na najwyższym poziomie u laureatów regionalnego etapu konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach przyznała dziś nagrody i wyróżnienia.
Jedna ze statuetek trafiła do Cementowni Małogoszcz, gdzie już ponad 5 lat nie było żadnego wypadku przy pracy. Jak podkreśla dyrektor Cementowni Stanisław Sobczyk firma należy do zagranicznego koncernu i wdraża bardzo wysokie zachodnie standardy jeśli chodzi o bezpieczeństwo: „Przemysł cementowy jest przemysłem ciężkim, my staramy się, żeby ci wszyscy, którzy u nas pracują, mogli po skończonej pracy bezpiecznie wrócić do swoich rodzin; nie tylko nasi pracownicy muszą zasady respektować, ale wszyscy, którzy przebywają na terenie zakładu, także klienci.”
Konkurs promuje dobre wzorce, bo z bezpieczeństwem pracy ciągle jest u nas kiepsko w porównaniu do Europy. Jest dużo nieprawidłowości i wypadków, a poprawa następuje powoli – mówi Barbara Kaszycka z Okręgowego inspektoratu pracy w Kielcach: „Pracodawcy łamią przepisy, twierdząc, że podnoszą koszty pracy, ale pracownicy mają coraz większą świadomość i teraz, w dobie, gdy są poszukiwani, wybierają te zakłady, gdzie się im gwarantuje bezpieczeństwo pracy.”
Oprócz przestrzegania BHP w konkursie oceniano też, w jaki sposób pracodawcy zapewniają bezpieczeństwo socjalne. Jeden z laureatów – Wodociągi Kieleckie – wszystkich swoich pracowników zatrudniają na umowę o pracę. Nagrodzone firmy gwarantują dodatkowe świadczenia, bardzo często przewyższające progi określone prawem pracy.

Źródło: Radio Plus