Więcej za kilometr

Od listopada obowiązują nowe, wyższe stawki zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Przepisy zmieniono po raz pierwszy od trzech lat.

Od listopada obowiązują nowe, wyższe stawki zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Przepisy zmieniono po raz pierwszy od trzech lat.

Zmienione rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli o motorowerów zaczęło obowiązywać 14 listopada tego roku. Od tego czasu obowiązują nowe maksymalne stawki rozliczeń służbowych przejazdów.

Zgodnie z nowymi przepisami, koszty użytkowania pojazdów do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy rozliczane są według stawek za 1 km nie wyższych niż:
1) dla samochodu osobowego 
  a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł (wcześniej – 0,4894 zł) 
  b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł (0,7846 zł)
2) dla motocykla – 0,2302 zł (0,2161 zł)
3) dla motoroweru – 0,1382 zł (0,1297 zł)

Poprzednie stawki obowiązywały od 18 listopada 2004 roku.

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów następuje na podstawie umowy
cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy określają przepisy w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju.

Pracodawca ustala miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne. Zgodnie z rozporządzeniem nie może on jednak przekroczyć:
1) 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
2) 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
3) 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

W takiej sytuacji zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu oraz miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych.

Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Nowela rozporządzenia w sprawie stawek


Źródło: Serwis Samorządowy PAP