Harmonogram XXI Edycji ŚNJ

I ETAP KONKURSU ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA JAKOŚCI AD 2019

1 lipca

Posiedzenie Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości (w skrócie ŚNJ): oficjalne ogłoszenie XXI edycji konkursu.

lipiec – wrzesień

Promocja idei konkursu wśród przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

lipiec – wrzesień

 1. Składanie deklaracji uczestnictwa w konkursie przez jednostki.
 2. Wypełnianie wniosków (ankiet – samoocen) przez uczestników konkursu.
 3. Składanie dokumentacji konkursowej przez jednostki w Sekretariacie Konkursu–weryfikacja formalna wniosków.

październik

 1. Ocena złożonych samoocen przez Zespół Ekspertów ŚNJ; wybór jednostek kwalifikujących się do II etapu konkursu – etapu wizyt w organizacjach.
 2. Poinformowanie organizacji o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, przesłanie informacji o składzie osobowym Zespołu Ekspertów wizytującego jednostkę; ustalenie terminu wizyty w organizacji.

II ETAP KONKURSU ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA JAKOŚCI AD 2019

październik – listopad

 1. Wizyty Zespołu Ekspertów w organizacjach.
 2. Podsumowanie etapu wizyt.
 3. Przygotowanie rekomendacji przez Zespół Ekspertów dla Kapituły ŚNJ.

listopad

 1. Posiedzenie Kapituły ŚNJ – wybór Laureatów i Wyróżnionych.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu / przesłanie organizacjom informacji o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie ich uroczystego wręczenia.
 3. Przygotowania do Świętokrzyskiej Gali Jakości.

grudzień

Świętokrzyska Gala Jakości: uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

Pobierz Harmonogram XXI edycji Konkursu (dokument w formacie pdf)