Laureaci i wyróżnieni

Wykaz Laureatów i wyróżnionych w Konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości (w skrócie ŚNJ)

XVIII EDYCJA (2016 r.)

Nagrody główne:

 • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w kategorii Bardzo Dużych Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr Paweł Szostak, Marka – VANSTAR w kategorii Średnich Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne  SUPON Sp. z o.o. w kategorii Średnich Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  „POLMARK Kielce” Sp. z o.o.  w kategorii Małych Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.
 • Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – Nowinach w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.
 • Urząd Gminy Bejsce w kategorii Organizacji Publicznych – jednostka samorządu terytorialnego.
 • PRODUCER Zgoda Bawoł Spółka Jawna w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Wyróżnienia:

 • Szpital Specjalistyczny imienia Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie w kategorii Organizacji Niepublicznych – ochrona zdrowia.
 • REFAL Sp. z o.o. w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

XVII EDYCJA (2015 r.)

Nagrody Główne:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła w kategorii Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjnych.
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.
 • „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna w kategorii  Bardzo Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usługowych.
 • Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

Wyróżnienia:

 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii  Małych Przedsiębiorstw Usługowych.
 • Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii Mikroprzedsiębiorstw Usługowych.

XVI EDYCJA (2014 r.)

Nagrody Główne:

 • ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. – w kategorii organizacji niepublicznych – ochrona zdrowia.
 •  Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju – w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – w kategorii organizacji publicznych.

XV EDYCJA (2013 r.)

Nagrody Główne:

 • F.H.U. PALACAR Michał Pala – w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
 • P.P.H.U.AMID” Piotr Mikołajczyk – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Kielcach – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych – non profit.

Nagrody z okazji XV-lecia istnienia Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości:

 • Dolina Nidy Sp. z o.o. – Nagroda Specjalna – Zrównoważony Rozwój
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – Nagroda za dynamiczny rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, dbałość o zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody oraz zaangażowanie w ochronę środowiska.
 • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Nagroda za transformację i restrukturyzację świętokrzyskiej służby ratownictwa medycznego.

Nagroda Indywidualna z okazji XV-lecia istnienia Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz trud włożony w pracę na rzecz Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości:

 • Pan Jan Rutkowski – Przewodniczący Zespołu Ekspertów ŚNJ.
 • Pani Barbara Mańko – Ekspert ŚNJ.
 • Pani Joanna Piotrowska – Ekspert ŚNJ.
 • Pan Ryszard Wierzbicki – Ekspert ŚNJ.
 • Pan Marek Eberhardt – Ekspert ŚNJ.

XIV EDYCJA (2012 r.)

Nagrody Główne:

 • Urząd Gminy Złota –  w kategorii organizacji publicznych – samorząd.
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.

Wyróżnienie:

 • F.H.U. PALACAR MICHAŁ PALA – w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

XIII EDYCJA (2011 r.)

 Nagrody Główne:

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach –  w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny imienia Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie – w kategorii organizacji niepublicznych – służba zdrowia.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „POLMARK Kielce” Sp. z o.o. – w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych.
 • Kopalnia Wapienia „MORAWICA” S.A. – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Wyróżnienie:

 • „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna – w kategorii dużych przedsiębiorstw.

XII EDYCJA (2010 r.)

Nagrody Główne:

 • ELPOREM Spółka z o.o. – w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.
 • AGC Opatów Sp. z o. o. – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.
 • Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych VITANA – w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Wyróżnienie:

 • P.T.U.H.  DASPOL Sp. z o.o. – w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych.

XI EDYCJA (2009 r.)

Nagrody Główne:

 • Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa GDF SUEZ Energia Polska – w kategorii bardzo dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – w kategorii organizacji publicznych – usługi.

Wyróżnienia:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie – w kategorii organizacji niepublicznych – służba zdrowia.
 • Muzeum Narodowe w Kielcach – w kategorii organizacji publicznych – kultura.
 • „MARCO POLO” Usługi Transportowe -Przewóz Osób – w kategorii mikroprzedsiębiorstw usługowych.

X EDYCJA (2008 r.)

Nagrody Główne:

 • Dolina Nidy Sp. z o.o. – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony – w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej – w kategorii organizacji publicznych – organizacje samorządowe.

Wyróżnienia:

 • Elporem Sp. z o.o. – w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.
 • Koneckie Zakłady Odlewnicze Spółka Akcyjna w Końskich – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Zakład Metalowo-Kotlarski „SAS” – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. –  w kategorii bardzo małych przedsiębiorstw usługowych.

Specjalne Wyróżnienia z okazji X-lecia istnienia Nagrody:

 • Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM” – w kategorii wyróżniający się, identyfikowany z województwem produkt Majonez Kielecki.
 • Pilkington Polska Sp. z o.o. – w kategorii unikalna w skali europejskiej technologia.
 • Targi Kielce Sp. z o.o. – w kategorii wyjątkowe, skuteczne zarządzanie rozwojem.

IX EDYCJA (2007 r.)

Nagrody Główne:

 • Zakłady Mechaniczne „BIFAMET” Sp. z o.o. – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Targi Kielce Sp. z o.o. – w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych.

Wyróżnienie:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kamiennej – w kategorii organizacji publicznych.

VIII EDYCJA (2006 r.)

 Nagrody Główne:

 • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – w kategorii organizacji publicznych
 • Browar Belgia Sp. z o.o. – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – w kategorii organizacji edukacyjnych
 • Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach – w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – w kategorii organizacji publicznych

Wyróżnienie:

 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc – w kategorii organizacji publicznych
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. – w kategorii przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych

VII EDYCJA (2005 r.)

Nagrody Główne:

 • Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • TEMA POLSKA S.A. – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych z kapitałem zagranicznym.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. – w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich – w kategorii organizacji publicznych.

Wyróżnienia :

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – w kategorii organizacji edukacyjnych
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – w kategorii przedsiębiorstw usługowych.

VI EDYCJA (2004 r.)

Wyróżnienia:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. – w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.
 • Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A. z siedzibą w Grzybowie – w kategorii dużych przedsiębiorstw.
 • Szpital Miejski św. Aleksandra w Kielcach – w kategorii organizacji publicznych.

V EDYCJA (2003 r.)

Nagroda Zespołowa:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. Kielce

Nagroda Specjalna:

 • Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu

Wyróżnienia:

 • Hydrogeotechnika Sp. z o.o. – w kategorii przedsiębiorstw w dziedzinie ochrony środowiska.
 • Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Kielcach – w kategorii instytucji państwowych.
 • Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA S.A. Kielce – w kategorii przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAXTEL Sp. z o.o. Kielce – w kategorii przedsiębiorstw usługowych.

IV EDYCJA (2002 r.)

Nagroda Zespołowa:

 • EFFEKTOR S.A. Włoszczowa

Nagroda Specjalna:

 • BROWAR BELGIA Kielce

Wyróżnienia:

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – w kategorii organizacji non-profit.
 • Wytwórcza Spółdzielnia Pracy SPOŁEM w Kielcach – w kategorii przedsiębiorstw produkcyjnych za wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności poprzez system HACCP.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Oddział w Kielcach – w kategorii przedsiębiorstw usługowych.
 • MOSTOSTAL Kielce S.A. – w kategorii przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych.

III EDYCJA (2001 r.)

Nagroda Zespołowa:

 • Zakład Stolarki Budowlanej STOLBUD S.A. Włoszczowa

Dyplomy:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe MAXTEL Sp. z o.o. Kielce – za silne przywództwo oraz nowoczesne zarządzanie personelem.
 • AGA LIGHT S.A. Zakład Pracy Chronionej w Sadowiu – za aktywną działalność gospodarczą i rozwój eksportu w środowisku o strukturalnym bezrobociu.

Dyplom uczestnictwa:

 • Wytwórcza Spółdzielnia Pracy SPOŁEM w Kielcach

II EDYCJA (2000 r.)

Nagroda Zespołowa:

 • Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – Zębiec

Nagroda Specjalna:

 • POLIGRAFIA S.A. Kielce

Wyróżnienie I-go stopnia:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. Kielce

Wyróżnienia Specjalne:

 • Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce – za doskonalenie metod satysfakcjonowania klientów.
 • MOSTOSTAL Kielce S.A. – za prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

I EDYCJA (1999 r.)

Nagroda Zespołowa (dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału polskiego):

 • KOWENT S.A. Końskie

Wyróżnienie I-go stopnia:

 • MITEX S.A. Kielce

Nagroda Specjalna(dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału zagranicznego):

 • NSK ISKRA S.A. Kielce