Laureaci i wyróżnieni

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości

XVIII EDYCJA (2016r.)

Nagrody główne:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w kategorii Bardzo Dużych Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr Paweł Szostak, Marka – VANSTAR w kategorii Średnich Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne  SUPON Sp. z o.o. w kategorii Średnich Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  „POLMARK Kielce” Sp. z o.o.  w kategorii Małych Przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – Nowinach w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

Urząd Gminy Bejsce w kategorii Organizacji Publicznych – jednostka samorządu terytorialnego.

PRODUCER Zgoda Bawoł Spółka Jawna w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Wyróżnienia:
Szpital Specjalistyczny imienia Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie w kategorii Organizacji Niepublicznych – ochrona zdrowia.

REFAL Sp. z o.o. w kategorii Mikroprzedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

XVII EDYCJA (2015r.)

Nagrody Główne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła w kategorii Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna w kategorii  Bardzo Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usługowych.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kategorii  Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

Wyróżnienia:

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii  Małych Przedsiębiorstw Usługowych.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii Mikroprzedsiębiorstw Usługowych.

XVI EDYCJA (2014r.)
Nagrody Główne:

ARTIMED NZOZ Sp. z o.o.
– w kategorii organizacji niepublicznych – ochrona zdrowia.

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
– w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
– w kategorii organizacji publicznych.

XV EDYCJA (2013r.)

Nagrody Główne:

 F.H.U. PALACAR Michał Pala
w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

 P.P.H.U.AMID” Piotr Mikołajczyk
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Kielcach
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych – non profit.

Nagrody z okazji XV-lecia istnienia Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości:

Dolina Nidy Sp. z o.o.
– Nagroda Specjalna – Zrównoważony Rozwój

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
– Nagroda za dynamiczny rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, dbałość o zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody oraz zaangażowanie w ochronę środowiska.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

– Nagroda za transformację i restrukturyzację świętokrzyskiej służby ratownictwa medycznego.

Nagroda Indywidualna z okazji XV-lecia istnienia Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz trud włożony w pracę na rzecz Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości:

Pan Jan Rutkowski – Przewodniczący Zespołu Ekspertów ŚNJ.
Pani Barbara Mańko – Ekspert ŚNJ.
Pani Joanna Piotrowska – Ekspert ŚNJ.
Pan Ryszard Wierzbicki – Ekspert ŚNJ.
Pan Marek Eberhardt – Ekspert ŚNJ.

XIV EDYCJA (2012r.)

Nagrody Główne:

Urząd Gminy Złota
–  w kategorii organizacji publicznych – samorząd.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
– w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
– w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia.

Wyróżnienie:

F.H.U. PALACAR MICHAŁ PALA
– w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

 XIII EDYCJA (2011r.)

 Nagrody Główne:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
–  w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny imienia Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie
– w kategorii organizacji niepublicznych – służba zdrowia.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „POLMARK Kielce” Sp. z o.o.
– w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych.

Kopalnia Wapienia „MORAWICA” S.A.
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Wyróżnienie:

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
– w kategorii dużych przedsiębiorstw.

 

XII EDYCJA (2010r.) 

Nagrody Główne:
ELPOREM Spółka z o.o.

– w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.

AGC Opatów Sp. z o. o.

– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

– w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.

Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych VITANA

– w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Wyróżnienie:

P.T.U.H.  DASPOL Sp. z o.o

– w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

 XI EDYCJA (2009r.)

 Nagrody Główne:
Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa GDF SUEZ Energia Polska
– w kategorii bardzo dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

– w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
– w kategorii organizacji publicznych – usługi.

 Wyróżnienia:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego
w Jędrzejowie

– w kategorii organizacji niepublicznych – służba zdrowia.

 Muzeum Narodowe w Kielcach
– w kategorii organizacji publicznych – kultura.

 „MARCO POLO” Usługi Transportowe -Przewóz Osób

– w kategorii mikroprzedsiębiorstw usługowych.

 

X EDYCJA (2008r.) 

Nagrody Główne:
Dolina Nidy Sp. z o.o.
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Wojewódzki Szpital Zespolony
– w kategorii organizacji publicznych – służba zdrowia.

 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
– w kategorii organizacji publicznych – organizacje samorządowe.

 Wyróżnienia:
Elporem Sp. z o.o.
– w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.

 Koneckie Zakłady Odlewnicze Spółka Akcyjna w Końskich

 – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Zakład Metalowo-Kotlarski „SAS”
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
–  w kategorii bardzo małych przedsiębiorstw usługowych.

 Specjalne Wyróżnienia z okazji X-lecia istnienia Nagrody:

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”
– w kategorii wyróżniający się, identyfikowany z województwem produkt Majonez Kielecki.

Pilkington Polska Sp. z o.o.
– w kategorii unikalna w skali europejskiej technologia.

Targi Kielce Sp. z o.o.
– w kategorii wyjątkowe, skuteczne zarządzanie rozwojem.

 

 IX EDYCJA (2007r.)

 Nagrody Główne:
Zakłady Mechaniczne „BIFAMET” Sp. z o.o.
– w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Targi Kielce Sp. z o.o.
– w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych.

 Wyróżnienie:
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kamiennej
– w kategorii organizacji publicznych.

 

 VIII EDYCJA (2006r.)

 

Nagrody Główne:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

– w kategorii organizacji publicznych

 Browar Belgia Sp. z o.o.

– w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

– w kategorii organizacji edukacyjnych

 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach

– w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych

 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

– w kategorii organizacji publicznych

 Wyróżnienie:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc

– w kategorii organizacji publicznych

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o.

– w kategorii przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych

 

 VII EDYCJA (2005 r.)
 
Nagrody Główne:
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie

– w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

 TEMA POLSKA S.A.

– w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych z kapitałem zagranicznym.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

– w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

– w kategorii organizacji publicznych.

 Wyróżnienia :
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

– w kategorii organizacji edukacyjnych

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

 – w kategorii przedsiębiorstw usługowych.

 

 VI EDYCJA (2004 r.)

 Wyróżnienia:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
– w kategorii dużych przedsiębiorstw usługowych.

 Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A. z siedzibą w Grzybowie
– w kategorii dużych przedsiębiorstw.

Szpital Miejski św. Aleksandra w Kielcach
– w kategorii organizacji publicznych.

 

 V EDYCJA (2003 r.)

 Nagroda Zespołowa:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. Kielce

 Nagroda Specjalna:
Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu

 Wyróżnienia:

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
– w kategorii przedsiębiorstw w dziedzinie ochrony środowiska.

 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Kielcach
– w kategorii instytucji państwowych.

 Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA S.A. Kielce
– w kategorii przedsiębiorstw produkcyjnych.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAXTEL Sp. z o.o. Kielce
– w kategorii przedsiębiorstw usługowych.

 

 IV EDYCJA (2002 r.)

 Nagroda Zespołowa:
EFFEKTOR S.A. Włoszczowa

 Nagroda Specjalna:
BROWAR BELGIA Kielce

 Wyróżnienia:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
– w kategorii organizacji non-profit.

 Wytwórcza Spółdzielnia Pracy SPOŁEM w Kielcach

– w kategorii przedsiębiorstw produkcyjnych za wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności poprzez system HACCP.

 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Oddział w Kielcach
– w kategorii przedsiębiorstw usługowych.

 MOSTOSTAL Kielce S.A.
– w kategorii przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych.

 

 III EDYCJA (2001 r.)
 
Nagroda Zespołowa:
Zakład Stolarki Budowlanej STOLBUD S.A. Włoszczowa

 Dyplomy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe MAXTEL Sp. z o.o. Kielce

– za silne przywództwo oraz nowoczesne zarządzanie personelem.

AGA LIGHT S.A. Zakład Pracy Chronionej w Sadowiu

– za aktywną działalność gospodarczą i rozwój eksportu w środowisku o strukturalnym bezrobociu.

 Dyplom uczestnictwa:

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy SPOŁEM w Kielcach

 

 II EDYCJA (2000 r.)
 
Nagroda Zespołowa:
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – Zębiec

 Nagroda Specjalna:
POLIGRAFIA S.A. Kielce

 Wyróżnienie I-go stopnia:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. Kielce

 Wyróżnienia Specjalne:
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce
– za doskonalenie metod satysfakcjonowania klientów.

MOSTOSTAL Kielce S.A.

– za prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

 I EDYCJA (1999 r.)
 
Nagroda Zespołowa:
(dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału polskiego):
KOWENT S.A. Końskie

 Wyróżnienie I-go stopnia:
MITEX S.A. Kielce

 Nagroda Specjalna:
(dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału zagranicznego):
NSK ISKRA S.A. Kielce