Img 5860

Kapituła ogłosiła nominacje

Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” wybrała osoby, samorządy i firmy nominowane do III edycji nagrody. Z tej grupy na kolejnym posiedzeniu Kapituła wyłoni laureatów. Kto otrzyma „Świętokrzyskie Victorie” dowiemy się podczas uroczystej gali 7 marca w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”. Kandydatów do pierwszej edycji nagrody można było zgłaszać do 31 stycznia. Dzisiaj, Kapituła Nagrody pod przewodnictwem marszałka województwa Adama Jarubasa wyłoniła po pięć osób, samorządów i firm nominowanych do nagrody.

W kategorii „Przedsiębiorczość” spośród 14 firm zgłoszonych do „Świętokrzyskiej Victorii” Kapituła nominowała:
– Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON w Kielcach,
– Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych Fabet S.A. w Kielcach,
– Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. w Kielcach,
– Grupę Edukacyjną S.A. Kielce,
– Zakłady Mechaniczne BIFAMET Sp. z o.o. w Jędrzejowie

W kategorii „Samorządność” zgłoszonych zostało 18 samorządów. Z tej grupy nominacje otrzymały:
– Gmina Miedziana Góra,
– Miasto Kielce,
– Gmina i Miasto Chęciny,
– Miasto i Gmina Sędziszów,
– Gmina Morawica

Natomiast spośród 39 zgłoszeń w kategorii „Osobowość” Kapituła nominowała:
– księdza Jana Mikosa, założyciela schroniska dla rolników im. Św. Brata Alberta w Skoszynie,
– Krzysztofa Orkisza, prezesa Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
– Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targów Kielce, prezesa Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jednego z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, sztandarowej imprezy targowej w Kielcach,
– Adama Massalskiego, senatora, historyka, nauczyciela akademickiego, regionalistę, autora licznych publikacji naukowych, przewodnika turystycznego, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego,
– księdza kanonika Wiesława Kowalewskiego, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Kultury i Edukacji “Źródło” w Rytwianach, jednego z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Ponownie Kapituła zbierze się 3 marca, aby dokonać ostatecznego wyboru laureatów „Świętokrzyskiej Victorii”.