Kk (2)

„Świętokrzyska Victoria” po raz trzeci

Do 31 stycznia 2011 roku będzie można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria”.  Celem, organizowanego już po raz trzeci przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,  konkursu jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych samorządów, firm, osób.

Podczas I posiedzenia Kapituły „Świętokrzyskiej Victorii” Marek Gos, przewodniczący Sejmiku Województwa i zarazem wiceprzewodniczący jury, wręczył zaproszonym osobom nominacje na członków Kapituły Konkursu oraz zachęcał do rozpropagowanie idei tej nagrody w różnych środowiskach. Kapitułę Konkursu “Świętokrzyska Victoria” tworzą:

 1. Adam Jarubas – marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący  Kapituły,
 2. Marek Gos – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca  Przewodniczącego Kapituły,
 3. Bernard Antos  – dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego – Sekretarz Kapituły,
 4. Krzysztof Słoń – przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 5. Regina Renz – rektor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 6. Ksiądz Infułat Czesław Wala – laureat I edycji,
 7. Sławomir Kopacz – wójt Gminy Bieliny – laureat I edycji,
 8. Jerzy Łaskawiec – dyrektor Generalny SEFAKO S A – laureat I edycji,
 9. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – laureat   II edycji,
 10. Waldemar Sikora – burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój  – Gmina Busko – Zdrój – laureat II edycji,
 11. Bertus Servaas –  prezes Klubu Sportowego Vive Targi Kielce – laureat II edycji,
 12. Edmund Kaczmarek – przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski,
 13. Bożena Hetman – przedstawiciel Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club Związek Pracodawców,
 14. Grażyna Jarosz – prezes Fundacji „Vive Serce Dzieciom”,
 15. Krystyna Nowakowska – wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”,
 16. Adam Szymański – prezes Związku Pracodawców Prywatnych.

Pełniący funkcję sekretarza Kapituły Bernard Antos, dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przybliżył zgromadzonym zasady regulaminu nagrody. Wyróżnienie marszałka przyznane zostanie w trzech kategoriach:

 • “Osobowość” – dla osób fizycznych,
 • ”Przedsiębiorczość” – dla przedsiębiorców,
 • ”Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii. Laureatów  „Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 7 marca 2011 r. w Restauracji „Patio” w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

Dokumentację opisującą dokonania zgłaszanych kandydatów, należy składać od 1 stycznia 2011 r. do 31 styczna 2011 r.  w Biurze Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kancelaria Zarządu, Bud. C2, pok . 341
tel. 0 41 342 17 64
adres e-mail:  Andzelika.Lebek@sejmik.kielce.pl

Regulamin Konkursu

Kryteria w kategorii “Osobowość”

Kryteria w kategorii ”Samorządność”

Kryteria w kategorii ”Przedsiębiorczość”