Kk

Obradowała Kapituła “Świętokrzyskiej Victorii”

I posiedzenie Kapituły III edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” odbyło się w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego. W obradach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Marek Gos oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos. Podczas spotkania Marek Gos, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a jednocześnie zastępca przewodniczącego Kapituły wręczył  nominacje jej członkom oraz przedstawił ideę nagrody, a Bernard Antos, Sekretarz Województwa, pełniący funkcję sekretarza Kapituły “Świętokrzyskiej Victorii” przybliżył regulamin przyznawania nagrody.

Kapituła III edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” pracować będzie w składzie: Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący  Kapituły, Marek Gos, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły, radny Krzysztof Słoń – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Edmund Kaczmarek – Przewodniczący Konwentu Starostów, Regina Renz – Rektor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ksiądz Infułat Czesław Wala – Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w  Kałkowie-Godowie, Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny, Jerzy Łaskawiec – Dyrektor Generalny Fabryki Kotłów SEFAKO SA, Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój, Bertus Servaas – Prezes KS Vive Targi Kielce, Bożena Hetman – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego Targów Kielce, Przedstawiciel Loży Business Center Club, Grażyna Jarosz – Prezes Fundacji „Vive Serce Dzieciom”, Krystyna Nowakowska – Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, Adam Szymański – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Bernard Antos, Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego – Sekretarz Kapituły.
Podczas spotkania Członkowie Kapituły ustalili, iż nabór wniosków do III edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria” rozpocznie się 1 stycznia, a zakończy 31 stycznia 2011 roku. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 7 marca przyszłego roku.