Kapituła VIII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria” rozpoczęła prace

Kapituła VIII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria” rozpoczęła prace

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 1 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły VIII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas wręczył nominacje członkom Kapituły oraz przedstawił ideę „Świętokrzyskiej Victorii”, natomiast Bernard Antos, Sekretarz Województwa przybliżył regulamin przyznawania tej nagrody oraz harmonogram prac Kapituły. Kandydatów można zgłaszać do 15 stycznia 2016r.

– Dzisiejsze spotkanie inauguruje ósmą edycję Świętokrzyskiej Victorii. To nagroda, która dobrze wpisała się w pejzaż różnorodnych wyróżnień. Gratuluję członkom Kapituły i proszę o promowanie nagrody w swoich środowiskach. Jestem przekonany, że jak co roku napłynie wiele zgłoszeń  – mówił marszałek województwa  Adam Jarubas.

Kapituła VIII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” pracować będzie w składzie:

1. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły.
2. Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły.
3. Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego – Sekretarz Kapituły.
4. Andrzej Swajda, przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
5. Regina Renz – laureatka VI edycji.
6. Robert Jaworski – Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny – laureat VI edycji.
7. Wojciech Legawiec, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój – laureat VI edycji.
8. Rafał Olbiński, laureat VII edycji.
9. Michał Godowski, Starosta Kielecki – laureat VII edycji.
10. Waldemar Skowron, Prezes Zarządu Mesko S.A. – laureat VII edycji.
11. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
12. Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski.
13. Michał Markiewicz, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
14. Piotr Lichota, Prezes Stowarzyszenia „Delta”.
15. Cezary Tkaczyk, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Kandydatów do ósmej edycji nagrody można zgłaszać do 15 stycznia 2016 roku. Komu zostaną przyznane prestiżowe statuetki „Świętokrzyskiej Victorii” dowiemy się 9 lutego 2016 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz nagradzanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.
W załącznikach poniżej regulamin przyznawania nagrody oraz formularze zgłoszeniowe w poszczególnych kategoriach.

Pliki do pobrania

Regulamin Nagrody “Świętokrzyska Victoria”Data dołączenia 2015-12-01, att609170_regulamin_victoria.docx

Formularz zgłoszeniowy – kategoria “Osobowość”Data dołączenia 2015-12-01, att609171_formularz_osoba.doc

Formularz zgłoszeniowy – kategoria “Przedsiębiorczość”Data dołączenia 2015-12-01, att609172_formularz_przedsiebiorstwo.doc

Formularz zgłoszeniowy – kategoria “Samorząd”Data dołączenia 2015-12-01, att609173_formularz_samorzad.docx