Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła prace

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła prace

Pod przewodnictwem Tadeusza Kowalczyka, przewodniczącego Sejmiku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania wręczone zostały nominacje członkom Komisji. Zatwierdzono także Regulamin Pracy Komisji. Odznaka będzie przyznawana osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla regionu. Do 20 marca potrwa nabór wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.

Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Może być ona nadawana osobom fizycznymi prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

Dziś na pierwszym posiedzeniu spotkała się Komisja Odznaki Honorowej. W jej skład wchodzi 15 osób – marszałek, przedstawiciele Sejmiku, uczelni wyższych, biznesu, świata nauki i kultury oraz świętokrzyscy samorządowcy. – Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w pracach Komisji. Mam nadzieję, że pierwsze odznaki przyznamy jeszcze w tej kadencji Samorządu – mówił Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku.

Inicjatywę świętokrzyskiego parlamentu chwalił Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – W naszym regionie jest wiele osób, powszechnie znanych i docenianych w społeczeństwie, które wniosły olbrzymi wkład w rozwój naszego województwa. Warto ich uhonorować tym zaszczytnym wyróżnieniem – podkreślał Ryszard Zbróg.

Odznaka przyznawana będzie w szczególności za zasługi w rozwoju społeczno – gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego, nauki i oświaty, kultury i sztuki, badań naukowych, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzację walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Członkowie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego:
1. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
2. Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
3. prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
4. prof. zw. dr. hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
5. Ryszard Zbróg, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
6. dr Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce
7. Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego
8. Michał Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
9. Kazimierz Kotowski, przedstawiciel Klubu Radnych PSL w Sejmiku
10. Grigor Szaginian, przedstawiciel Klubu Radnych PO w Sejmiku  
11. Janusz Skibiński, przedstawiciel Klubu Radnych PiS w Sejmiku  
12. Stanisław Nyczaj, Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Związku Literatów Polskich
13. Sławomir Micek, Prezes Związku Artystów Plastyków – oddział w Kielcach
14. Leszek Ślusarski, dziennikarz Radia Kielce
15. dr Ewa Robak, Adiunkt w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej oraz wzory odpowiednich wniosków o nadanie Odznaki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.586.13.pdf
Wniosek o nadanie Odznaki powinien zostać złożony w terminie do 20 marca 2014 r. w Kancelarii Sejmiku, pok. 451, IV piętro, bud. C2, Urząd Marszałkowski, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub przesłany na adres: Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (w terminie jw.).
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie odznaki przez osobę bądź podmiot wymieniony w § 1załącznika nr 2 uchwały typowany do odznaczenia. Do zgody takiej musi być także dołączona zgoda osoby typowanej na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.