Odznaka

Odznaka dla zasłużonych dla regionu

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, na posiedzeniu 11 września 2014 r., po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, wybrała osoby i instytucje, które zostaną uhonorowane odznaką honorową. Wyróżnienie honoruje osoby i instytucje, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną lub polityczną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

1. Michał Sołowow, biznesmen i kierowca rajdowy
2. Wiesław Myśliwski, pisarz
3. Klub Sportowy VIVE Targi Kielce, jedenastokrotny Mistrz Polski w piłce ręcznej
4. prof. Stanisław Żak –  literaturoznawca, historyk, publicysta
5. Ruch Obrony Regionu Staropolskiego
6. Maciej Lis, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
7. Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski
8. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie
9. Tadeusz Jóźwik, kielczanin, długoletni pracownik Chemaru, pracował też jako prezes w Wodociągach Kieleckich, był członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego
10. ksiądz Jan Mikos, założyciel schroniska dla rolników im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie.

Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Może być ona nadawana osobom fizycznymi prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego, popularyzują walory i osiągnięcia naszego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.

W skład Komisji Odznaki Honorowej wchodzi 15 osób: marszałek, przedstawiciele Sejmiku, uczelni wyższych, biznesu, świata nauki i kultury oraz świętokrzyscy samorządowcy.