Piętnastu pretendentów do Świętokrzyskiej Victorii

Piętnastu pretendentów do Świętokrzyskiej Victorii

Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” wybrała osoby, samorządy i firmy nominowane do VI edycji nagrody. Z tej grupy na kolejnym posiedzeniu wyłonieni zostaną laureaci. Kto otrzyma „Świętokrzyskie Victorie”? Dowiemy się tego 4 marca podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych samorządów, firm oraz osób. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”. Kandydatów do szóstej edycji nagrody można było zgłaszać do 31 stycznia.

– Do tegorocznej edycji nagrody napłynęły 53 zgłoszenia, w tym: 22 w kategorii „Osobowość”, 14 w kategorii „Samorządność” i 17 w kategorii „Przedsiębiorczość”. Liczba zgłoszonych kandydatur pokazuje, że nagroda „Świętokrzyska Victoria” wypracowała swoją markę, a wybór laureatów w tych trzech kategoriach potwierdzi, że warto starać się o to wyróżnienie – mówił marszałek województwa Adam Jarubas.  

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem marszałka województwa Adama Jarubasa wyłoniła po pięć osób, samorządów i firm nominowanych do nagrody.

W kategorii “Przedsiębiorczość” są to:
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach
„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.

W kategorii “Samorządność” nominacje otrzymały:
– Gmina i Miasto Chęciny
– Gmina Bieliny
– Gmina Strawczyn
– Gmina Czarnocin
– Powiat Starachowicki

W kategorii “Osobowość” Kapituła nominowała:
prof. Reginę Renz, wiceprzewodniczącą Komisji Uprawnień Akademickich w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Bogusława Wypychewicza, głównego akcjonariusza i prezesa Rady Nadzorczej giełdowej spółki ZPUE S.A., prezesa Rady Nadzorczej Stolbudu Włoszczowa S.A. oraz Stolbudu S.A.
Ewę Robak, adiunkta na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Edukacji Muzycznej, prezesa Stowarzyszenia Chóru Kameralnego Fermata, dyrygenta Chóru Kameralnego Fermata i Chóru Antidotum
ks. Witolda Janochę, pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownika Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością oraz dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Stanisława Rupniewskiego, dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa PHT „SUPON”.

Zwycięzców “Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 4 marca 2014 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.