To oni budują pozytywny wizerunek

To oni budują pozytywny wizerunek

Profesor Regina Renz, Gmina i Miasto Chęciny oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to laureaci szóstej edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria”. We wtorek wieczorem w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród.  Gospodarzami gali byli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam Jarubas.

– „Świętokrzyska Victoria” to nagroda, która już po raz szósty zostanie wręczona najaktywniejszym samorządom, najprężniej działającym przedsiębiorstwom i osobom, dzięki którym rośnie znaczenie województwa świętokrzyskiego – przypomniał Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Ideą, która przyświecała nam przy ustanowieniu nagrody było przekonanie, ze warto pokazywać firmy, samorządy i osoby aktywne, które każdego dnia wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku naszego regionu – mówił marszałek Adam Jarubas. Jego zdaniem rosnąca ilość zgłoszeń do tegorocznej edycji nagrody pokazuje, że w Świętokrzyskiem mamy wiele wspaniałych firm, kreatywnych samorządów i osobowości, które są dobrymi ambasadorami naszego regionu.

Wcześniej jednak, uhonorowano osoby, przedsiębiorstwa i samorządy, które Kapituła Konkursu nominowała do nagrody – w kategorii „Samorządność”: Gminę i Miasto  Chęciny, gminy: Bieliny, Strawczyn, Czarnocin oraz Powiat Starachowicki;  w kategorii „Przedsiębiorczość”: „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Kielcach, Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A, Grupę Polskie Składy Budowlane S.A., Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. Natomiast w kategorii „Osobowość”: prof. Reginę Renz, wiceprzewodniczącą Komisji Uprawnień Akademickich w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bogusława Wypychewicza, głównego akcjonariusza i prezesa Rady Nadzorczej giełdowej spółki ZPUE S.A., prezesa Rady Nadzorczej Stolbudu Włoszczowa S.A. oraz Stolbudu S.A., Ewę Robak, adiunkta na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Edukacji Muzycznej, prezesa Stowarzyszenia Chóru Kameralnego Fermata, dyrygenta Chóru Kameralnego Fermata i Chóru Antidotum,  ks. Witolda Janochę, pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownika Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością oraz dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej oraz Stanisława Rupniewskiego, dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa PHT „SUPON”.

Kulminacyjnym momentem gali było ogłoszenie zwycięzców VI edycji nagrody.
Laureatem „Świętokrzyskiej Victorii” kategorii „Samorządność” została Gmina i Miasto Chęciny. – To jeden z najaktywniejszych samorządów w regionie w sięganiu po środki unijne, dzięki którym możliwy jest rozwój gminy oraz podniesienie jakości życia jej mieszkańców.  W ostatnich latach zrealizowanych tam zostało szereg przedsięwzięć w obszarze kultury, turystyki i dziedzictwa narodowego. Widoczne jest także inwestowanie w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i  komunikacyjną. Kapituła Nagrody doceniła także działania samorządu Chęcin w realizacji projektów, które pokazują i promują województwo świętokrzyskie jako unikatowe oraz inwestowanie w odnawianie obiektów zabytkowych – powiedział marszałek Adam Jarubas, ogłaszając zwycięzcę w kategorii „Samorządność”.
– Wyróżnienie nas tą szczególną nagrodą jest dla samorządu Chęcin i wszystkich mieszkańców gminy niezwykłym wydarzeniem. Chęciny to wspaniała przyroda i niezwykła historia. Dziękujemy Kapitule, że doceniała nasz trud, wysiłek i wszelkie starania, które podejmujemy w trosce, aby tę wspaniałą gminę z niezwykłym potencjałem rozwijać, czego dowodem są chociażby wielomilionowe inwestycje – mówił nie kryjąc wzruszenia Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetką „Świętokrzyskiej Victorii” uhonorowane zostało Uzdrowisko Busko-Zdrój. – To jedno z największych przedsiębiorstw w regionie. Uznana marka, rozpoznawalna we wszystkich zakątkach naszego kraju, ale również poza jego granicami. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień  – podkreślał Ireneusz Janik, prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach przedstawiając sylwetkę laureata. Przypomniał liczne inwestycje realizowane w trosce o pacjenta, działania proekologiczne podejmowane przez spółkę oraz uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności poprzez organizowanie festiwali muzycznych i koncertów.
– Ubiegły rok był dla naszej spółki szczególnym czasem, kiedy przeszliśmy proces komunalizacji, realizowaliśmy wiele inwestycji,  udało nam się również osiągnąć doskonałe wyniki finansowe. Po raz pierwszy od wielu lat szpital „Górka” zanotował zysk, zwiększyła się również sprzedaż wody „Buskowianka”. To pozwala nam  optymistycznie patrzeć w przyszłość, dokonywać kolejnych modernizacji naszych obiektów, zwiększać ilość miejsc pobytowych. Uzdrowisko Busko Zdrój to jedna z wizytówek województwa świętokrzyskiego, marką znaną w kraju i rozpoznawalną coraz bardziej na świecie. W ciągu roku gościmy ponad 24 tysiące osób – podkreślał Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój odbierając statuetkę.

Natomiast w kategorii „Osobowość” laureatem „Świętokrzyskiej Victorii” została Regina Renz – osoba, która całe swoje zawodowe życie związała z Kielcami.  Powszechnie znany jest jej nieoceniony wkład w rozwój świętokrzyskiego szkolnictwa wyższego oraz integrację środowiska akademickiego. To właśnie pod jej kierownictwem największa uczelnia humanistyczna w regionie przekształciła się w pierwszy na Ziemi Świętokrzyskiej  uniwersytet klasyczny. Jako jedyna z kieleckiego środowiska akademickiego uczestniczy w pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. –  Piękna kobieta, o blond włosach, humanistka, aktywna działaczka i organizatorka. Ona „czuje człowieka”, wie, czym należy kierować się w relacjach ludzkich. Cóż warte byłyby Kielce bez laureatki Świętokrzyskiej Victorii – Reginy Renz, czym byłby dziś nasz uniwersytet? – mówił prof. Stanisław Żak, wybitny literaturoznawca, historyk, senator I i II kadencji.
– Dziękuję całej społeczności akademickiej, profesorowi Ryszardowi Czarnemu, którą zgłosił moją kandydaturę do nagrody. Powstanie uniwersytetu klasycznego w Kielcach to nie tylko moja zasługa, ale przede wszystkie całego środowiska akademickiego i władz samorządowych, na wsparcie których uczelnia zawsze mogła liczyć – mówiła wzruszona prof. Regina Renz.  


Uroczystą galę uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach oraz koncert Łukasza Zagrobelnego. Artysta wystąpił wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej.