Mg 0211

Posiedzenie Kapituły “Świętokrzyskiej Victorii”

Podczas I posiedzenia Kapituły Nagrody Adam Jarubas, marszałek województwa i zarazem przewodniczący Kapituły, wręczył zaproszonym osobom nominacje na członków Kapituły Konkursu oraz zachęcał do rozpropagowania idei tej nagrody w różnych środowiskach.

– Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do pracy w tym gremium. Poprzednie trzy edycje nagrody udowodniły, że w województwie świętokrzyskim jest wiele instytucji, samorządów, firm i osób, które każdego dnia wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku naszego regionu. Zachęcam gorąco do propagowania idei tej nagrody w Waszych środowiskach – mówił marszałek Adam Jarubas, przewodniczący Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”.

Kapitułę Konkursu “Świętokrzyska Victoria” tworzą:

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły,
Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły,
Małgorzata Muzoł, Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
Stanisław Góźdź, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – laureat II edycji,
Waldemar Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój – laureat II edycji,
Bertus Servaas, Prezes Klubu Sportowego Vive Targi Kielce – laureat II edycji,
Andrzej Mochoń, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club Związek Pracodawców, Prezes Zarządu „Targów Kielce” – laureat III edycji,
Wacław Szarek, Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów –  laureat III edycji,
Stanisław Rupniewski, Prezes Zarządu PHT „Supon” – laureat III edycji,
Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski,
Krzysztof Orkisz, Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
Marek Banasik, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
Anna Kantyka – Grela, Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”,
Robert Biernacki, Członek Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Ambasador Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”,
Bernard Antos, Dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego – Sekretarz Kapituły.

Pełniący funkcję sekretarza Kapituły Bernard Antos, dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przybliżył członkom Kapituły ideę i regulamin nagrody. Wyróżnienie przyznane zostanie w trzech kategoriach:

“Osobowość” – dla osób fizycznych,
”Przedsiębiorczość” – dla przedsiębiorców,
”Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii. Laureatów  „Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 21 lutego 2012 r. w nowej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Celem, organizowanego już po raz czwarty  konkursu jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych samorządów, firm, osób.