Img 3256

“Świętokrzyska Victoria” po raz czwarty

Do 31 stycznia 2012 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” honorować będzie najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osoby.

Wyróżnienie przyznane zostanie w trzech kategoriach:

“Osobowość” – dla osób fizycznych,
”Przedsiębiorczość” – dla przedsiębiorców,
”Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii. Laureatów  „Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 21 lutego 2012 r. w nowej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Celem, organizowanego już po raz czwarty  konkursu jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych samorządów, firm, osób.

Dokumentację opisującą dokonania zgłaszanych kandydatów, należy  do 31 styczna 2011 r. złożyć w Biurze Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kancelaria Zarządu, Bud. C2, pok.317
tel. 41 342 15 43
adres e-mail: anna.kudla@sejmik.kielce.pl

Regulamin Konkursu

Kryteria w kategorii “Osobowość”

Kryteria w kategorii ”Samorządność”

Kryteria w kategorii ”Przedsiębiorczość”