Plakat

Skład Kapituły nagrody Świętokrzyska Victoria II edycja

Skład Kapituły nagrody Świętokrzyska Victoria

_mg_5821_Adam_Jarubas_fot_KPeczalski Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły

IMG_3317 Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego- Zastępca Przewodniczącego Kapituły

IMG_3182 Bernard Antos –  Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego -Sekretarz Kapituły

Adamczak prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – Rektor Politechniki  Świętokrzyskiej

Paluch Waldemar Marek Paluch – Starosta Ostrowiecki i Wiceprzewodniczący Konwentu Starostów

  Marcin Majcher – Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów i przedstawiciel Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Orkisz Krzysztof Orkisz – Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

ks.Wala Ksiądz Infułat Czesław Wala

Schowek01 Ryszard Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Kopacz Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny

Micek Sławomir Micek – Związek Artystów Plastyków w Kielcach

J%C3%B3zef%20Urban Józef Urban – Dyrektor Generalny SEFAKO S.A

Waluszewski doc. dr Jan Waluszewski – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Sucha%C5%84ski Jerzy Suchański – Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zofia Zofia Łachut – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach