Img 8920

Victoria dla najlepszych!

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Marszałka Województwa, która promuje najaktywniejsze przedsiębiorstwa, samorządy i osoby z naszego regionu, które poprzez pracę i doskonalenie swoich umiejętności podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego. „Victoria” jest przyznawana w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”. Do 15 stycznia 2010 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody.

Regulamin przyznania nagrody Marszałka „Świętokrzyska Victoria”

Formularz zgłoszeniowy – kategoria “Osobowość”

Formularz zgłoszeniowy – kategoria “Przedsiębiorczość”

Formularz zgłoszeniowy – kategoria “Samorządność”