900a9447

Nagrodzono laureatów konkursu “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022”

Nagrodzono laureatów konkursu w ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022″ będącego inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Laureatom gratulowali: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Anna Krupka, dyrektor Departamentu IT Robert Janus, dyrektor ŚCDN Jacek Wołowiec. 

 

– Jesteśmy  społeczeństwem, które w codziennej komunikacji posługuje się narzędziami w sieci. Młodzież doskonale sobie radzi w tej przestrzeni.  A naszym zadaniem jest uświadamianie zagrożeń, które mogą dotknąć użytkowników internetu. Konkurs organizowany po raz dziesiąty pełni rolę edukacyjną, informacyjną związaną z tematyką cyberzagrożeń – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

W wydarzeniu wzięli udział także: zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Renata Bilska, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Wręczono także statuetki, dyplomy i podziękowania z okazji dziesięciolecia projektu.

Poniżej  znajdują się listy uczniów oraz szkół nagrodzonych i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursowych:

 – Celem projektu jest  upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu, czy rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych – dodaje członek Zarządu Tomasz Jamka.

W roku szkolnym 2021–2022 przeprowadzona została dziesiąta, jubileuszowa edycja projektu. Wszystkie dotychczasowe edycje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz firmy Allegro.pl. W ramach projektu we wszystkich edycjach realizowane były następujące działania:

 • konferencje inauguracyjne adresowane do nauczycieli, w czasie których omawiane były różnorodne zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z TIK;
 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji;
 • lekcje poświęcone tematyce projektu;
 • konkurs dla uczniów;
 • konferencje podsumowujące realizację projektów, na których, poza wystąpieniami merytorycznymi przedstawicieli różnych instytucji, laureatom konkursów wręczane były nagrody.

W ostatnich trzech edycjach odbyły się spotkania przedstawicieli firmy Allegro z uczniami poświęcone tematowi bezpiecznych zakupów w Internecie.

W edycji dziewiątej pilotażowo przeprowadzone zostały w wybranych szkołach spotkania konsultantów ŚCDN z rodzicami na temat Jak być przewodnikiem dziecka w Internecie?.

Nowością w dziesiątej edycji był konkurs dla szkół polegający na przeprowadzeniu inicjatywy związanej z tematyką projektu, w którym wzięło udział siedemnaście placówek. Głównym fundatorem nagród dla szkół jest firma AMD (Advanced Micro Devices, wsparcie w wysokości ok. 12 000 zł).

W związku z jubileuszem dziesięciolecia projektu opracowana została witryna – https://szybuj.scdn.pl/ zawierająca informacje na temat udziału szkół w poszczególnych edycjach, wszystkich laureatów konkursów dla uczniów, realizowanych przez szkoły działań związanych z tematyką bezpieczeństwa w Internecie.

W edycji 2021–2022 projekt objęli patronatem honorowym:

 • Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jarosław Kaleta – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 • Kazimierz Mądzik – Kurator Oświaty w Kielcach

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Allegro.pl sp. z o.o.

Patronat medialny:

 • Telewizja Świętokrzyska
 • Radio Kielce
 • TVP3 Kielce
 • Echo Dnia

Partnerzy:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Świętokrzyska Grupa Wojewódzka International Police Association
 • Firma AMD (Advanced Micro Devices)