Nagrodzono najlepsze praktyki

Nagrodzono najlepsze praktyki

27 września podczas uroczystości 8. urodzin Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w Filharmonii Świętokrzyskiej poznaliśmy zwycięzcę pierwszej edycji konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży”. Nagrody w konkursie wręczyli Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz oraz  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

 

Przedsięwzięcie jest jednym z ważniejszych elementów wojewódzkiej kampanii prowadzonej w tym roku przez Fundację FARMa w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszej praktyki (metody)  służącej społecznej aktywizacji młodzieży.  Do konkursu zgłosiło się 11 organizacji z całego województwa, a do grona laureatów Komisja Konkursowa zakwalifikowała 4 organizacje.  

Tytuł “Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży” powędrowało do Fundacji Studio TM z Majkowa za inicjatywę pt. „Teatr i Dramartyzm – skuteczną metodą aktywizacji społecznej młodzież”.
Zwycięzca konkursu ze szczególną troską angażuje młodzież we wszystkie projekty, które są tematycznie związane z dziedzictwem kulturowym ich regionu. Fundacja T M postawiła na autorską metodę w pracy z młodzieżą, którą nazwano “Dramartyzmem”. Metoda ta polega na treningu dziesięciu aspektów osobowości, które wzmacniają w młodych ludziach cechy pozwalające na odniesienie życiowego sukcesu.  Po tym doświadczeniu młodzież zmienia swoją postawę życiową, często oddając innym to, czego się nauczyli.
 
Wyróżnienie specjalne powędrowało do Grupy nieformalnej działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za inicjatywę pt.: „Tworzenie Klubów 4H na Terenach Wiejskich  Województwa Świętokrzyskiego”.
Kluby 4 H docierają tam, gdzie okazują się jedyną alternatywą dla młodzieży, gdzie nie ma świetlicy czy domu kultury,  dając jedyną możliwość spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i twórczy.  Kluby są miejscem gdzie młodzież może realizować liczne  inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, ekologii i dziedzictwa kulturowego. Ma także możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych z USA. Zrzeszają ok. 3 tys młodych ludzi, głównie z terenów wiejskich.

Pierwsze wyróżnienie w konkursie Nowa Przestrzeń powędrowało do Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie za inicjatywę pt.: “Z dramą zmieniamy siebie i świat”
Centrum  w pracy z młodzieżą wykorzystało metodę dramy. Po doświadczeniu warsztatów dramowych młodzież podjęła się samodzielnej pracy nad spektaklem teatralnym oraz zaangażowała się w liczne działania  społeczne i kulturalne na terenie swojej gminy- gminy Raków.  

Drugie wyróżnienie w Konkursie Nowa Przestrzeń powędrowało do Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku za inicjatywę pt.: „Aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez organizację warsztatów muzycznych i utworzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej”.
Parafia Inicjatywę zgłoszoną do konkursu realizuje  „małymi kroczkami” od 2011 roku.  Jej uczestnikami są młodzi mieszkańcy z terenu dwóch gmin: Bliżyn i Zagnańsk. Na stałe zaangażowanych jest 45 młodych osób w wieku od 7 do 20 lat.  Organizują wiele działań skupiając się głównie wokół warsztatów muzycznych, dzięki którym powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Premierowy występ orkiestry obejrzało około 300 mieszkańców, było to nowatorskie wydarzenie w ich gminie.