Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak wzięli udział w spotkaniu z ekspertami z Banku Światowego, z którymi rozmawiali na temat zdefiniowana „inteligentnych specjalizacji” regionu (konkretnych, charakterystycznych dla Świętokrzyskiego dziedzin gospodarki na których należy oprzeć rozwój gospodarczy województwa) i włączenia ich do tworzonej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach marszałek Adam Jarubas i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa będą gośćmi uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014. Wykład inauguracyjny pt. „Kompozycja w sztukach pięknych” wygłosi dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UJK prof. Wiesław Łuczaj.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz w partnerstwie z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie organizuje konferencję pt. „Wyzwania XXI wieku – Odpowiedzialność, szacunek i współpraca”. Gościem specjalnym konferencji będzie Lecia Brooks z USA – dyrektor organizacji Southern Poverty Law Center, której działalność koncentruje się na promocji równości społecznej, tolerancji i praw obywatelskich. W spotkaniu w Muzeum Dialogu Kultur weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Na zaproszenie Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw w Kielcach wicemarszałek Grzegorz Świercz będzie gościem uroczystych obchodów XX- lecia powołania Związku.

Na zaproszenie ZSO – Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii  Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem obchodów Święta Patrona Szkoły.

W Sielpi Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa spotka się z przebywającymi tam na obozie szkoleniowym studentami Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi rozmawiał będzie na temat praktycznego wykorzystania funduszy unijnych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w konferencji pt. „Sieć Najciekawszych Wsi – sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce”. Konferencja organizowana jest w ramach Forum Debaty Publicznej. „Sieć Najciekawszych Wsi” to jedna z inicjatyw Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W ten sposób mają zostać wyróżnione wsie dysponujące szczególnym zasobem kulturalnym, architektonicznym lub społecznym. Pomysł podchwyciły 42 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie skupione w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

Źródło: Biuro Prasowe UM