„Najlepsze Projekty”

Trwa nabór do konkursu „Najlepsze Projekty” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”. Organizatorem przedsięwzięcia współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Pomoc Techniczna jest  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Termin zgłaszania projektów upływa 22 grudnia br.

Trwa nabór do konkursu „Najlepsze Projekty” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”. Organizatorem przedsięwzięcia współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Pomoc Techniczna jest  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu „Najlepsze Projekty” jest promocja projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego Rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym. W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego Województwa). Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu.

Przy wyborze „Najlepszych Projektów” brane będą pod uwagę:
– efektywność projektu
– modelowość i innowacyjność
– współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu
– realizacja zasad zrównoważonego Rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych, w szczególności ochrona środowiska

Termin zgłaszania projektów upływa 22 grudnia br.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:

POLSKA ZIELONA SIEĆ
Ul. Sławkowska 26a
31-014 Kraków
z dopiskiem „Najlepsze Projekty”

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje nt. konkursu znajdziecie Państwo pod adresem: www.ekoprojekty.pl

Projekt realizowany jest w 16 województwach we współpracy z partnerami regionalnymi. W naszym województwie organizacją partnerską jest Stowarzyszenie „NATURA”.