Najważniejsze projekty oraz programy pomocowe, organizowane lub kierowane przez samorząd województwa w 2022 i 2023r.

 1. Kompleksowy projekt Świętokrzyskie dla Ukrainy, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Jego wartość to 22 840 000 zł (z czego 20 784 400 zł stanowiło dofinansowanie ze środków UE). Przedsięwzięcie dobiegło końca w październiku 2023 roku. Celem projektu jest wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie Świętokrzyskim. Jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami – pięć samorządów powiatowych, które przystąpiły do projektu (miasto Kielce, powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W ramach projektu powstało m.in. 5 Centrów Pomocy Uchodźcom  – 2 w Kielcach oraz po 1 w Skarżysku – Kamiennej, Starachowicach i Włoszczowie.
 2. Konkurs Mieszkania socjalne dla uchodźców, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających na rzecz świadczenia usług społecznych na inwestycje polegające na wyposażeniu (w niezbędne meble  i sprzęt AGD), przebudowie, modernizacji, remoncie budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne na potrzeby osób, które przybyły do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Pula funduszy unijnych przeznaczonych  na dofinansowanie projektów to 11 245 000 zł.
 1. Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy. Ze środków RPO samorządy lub mogły zakupić dla danej szkoły komputery, laptopy, tablice multimedialne, czy drukarki, jeśli uczy się w niej co najmniej pięciu uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Na działanie takie przeznaczono 6  091 150 zł, z zakupionego w ramach konkursu sprzętu korzysta 572 uczniów z Ukrainy, pobierających naukę w 33 placówkach oświatowych.
 2. Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, gdzie mogą oni uzyskać informacje na temat podjęcia legalnego zatrudnienia w Polsce i dostępnych ofert pracy w województwie. Można też skorzystać z porady zawodowej oraz dowiedzieć się jaką pomoc świadczą poszczególne instytucje.
 3. Dom tymczasowy dla uchodźców z Ukrainy w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, będące ośrodkiem szkoleniowym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach –  placówki prowadzonej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W ośrodku zapewniono bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie. W pierwszym okresie, tj. w 2022 r. zamieszkiwało tam 154 uchodźców z Ukrainy, obecnie przebywa tam 10 osób.
 4. Zbiórki wewnętrzne pracowników UMWŚ. W marcu 2022 r. pracownicy zebrali ponad 34 tyś zł na pomoc Ukrainie. Środki te zostały przekazane do Fundacji Charytatywnej Podolska Gromada na cele pomocowe. Dodatkowo prowadzona była wolontariacka zbiórka produktów żywnościowych i chemii gospodarczej.
 5. „Kielce Camp dla Winnicy, Świętokrzyskie” – dwie edycje (2022 oraz 2023), zorganizowany przez samorząd województwa wspólnie z Urzędem Miasta Kielce. Wakacyjny wypoczynek w sierpniu dla 200 ( w 2023 r. już 250 )  dzieci z Obwodu Winnickiego i Miasta Winnica miał formę następujących po sobie dwutygodniowych turnusów (czterech w 2022 r a w 2023r – pięciu) i obejmował zajęcia sportowe, edukacyjne, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu. W ramach komponentu edukacyjnego zorganizowano wycieczki po regionie świętokrzyskim oraz zajęcia edukacyjne nt. tradycji i kultury Polskiej.
 6. „Dzień Niepodległości Ukrainy w Województwie Świętokrzyskim”, panele dyskusyjne, aukcje charytatywne i występy artystyczne, prowadzone od 2019r. wraz z Urzędem Miasta Kielce.
 7. Projekt „Morawica–Ukrainie”, zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Morawicy. Pobyt 40 dzieci w wieku od 10 do 16 lat, z miasta Berszad w Obwodzie Winnickim oraz Wyszgorod w Obwodzie Kijowskim odbywał się w formie półtoratygodniowego obozu w dniach 22 – 31 sierpnia, na terytorium województwa świętokrzyskiego i obejmował zajęcia sportowe, edukacyjne, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu.
 8. Wsparcie rzeczowe samorządu województwa świętokrzyskiego. Od wybuchu konfliktu zbrojnego roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał ponad 600 tysięcy zł w 2022 na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla mieszkańców Ukrainy. Do szpitali Obwodu Winnickiego dostarczony został specjalistyczny sprzęt medyczny, a do szpitala w ukraińskim Korostyszewie w Obwodzie Żytomierskim kupiono środki czystości, maseczki, preparaty do dezynfekcji. Na Ukrainę wysłano również artykuły pierwszej potrzeby w tym: śpiwory, koce, folię termiczną, namioty, środki higieniczne, opatrunki oraz żywność o długim terminie przydatności. W okresie zimowym przekazano 17 agregatów prądotwórczych, blisko 5 ton konserw mięsnych oraz tabletek do oczyszczania wody. Oprócz środków przemysłowych i spożywczych, zakupiono również specjalny samochód chłodnię do transportu żywności.
 1. Świętokrzyski Mikołaj dla polskich dzieci na Ukrainie. W 2022 roku, oprócz pomocy humanitarnej, w Dep. Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych UMWŚ przygotowano również paczki mikołajkowe, zawierające m.in. drobne słodkie upominki, latarki i powerbanki solarne. dla 30 dzieci uczęszczających do Szkoły Nauki Języka Polskiego przy Związku Polaków im. W. Reymonta w Chmielniku, Szkoły Języka Polskiego przy Domu Polskim w Barze oraz reprezentujących Związek Polaków Winniczyzny. Podobna akcja zaplanowana została również na ten rok.