Uczestnicy Uroczystości Podpisania Umowy Na Zdjęciu Zbiorowym

Świętokrzyskie Centrum Onkologii kupi specjalistyczne łóżka

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu specjalistycznych zestawów łóżkowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dotacja opiewająca na 3 200 000 złotych pozwoli na zakup prawie 300 specjalistycznych łóżek i 340 szafek przyłóżkowych. W spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział także m.in. skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Bogumiła Niziołek oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wystąpił do prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przyznanie dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.

– Nasze wystąpienie do pana prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem pana wojewody zakończyło się sukcesem i Świętokrzyskie Centrum Onkologii wzbogaci się o bardzo potrzebne wyposażenie. Nowoczesne i wygodne łóżko to dla pacjenta rzecz bardzo istotna. Koszt tej inwestycji wynosi 4 000 000 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu państwa to 3 200 000 złotych, z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 680 000 złotych, a wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii to 120 000 złotych – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

– W ramach inwestycji Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupi 215 specjalistycznych łóżek hydraulicznych, 68 sztuk specjalistycznych łóżek o napędzie elektrycznym oraz 340 sztuk szafek przyłóżkowych. To zdecydowanie zwiększy komfort pobytu pacjentów w szpitalu. Łóżka będą miały duży wpływ na przebieg leczenia, rekonwalescencji oraz bezpieczeństwo pacjenta. Obecnie Szpital ma na wyposażeniu przestarzałe 20 letnie łóżka o ograniczonej funkcjonalności zmniejszającej komfort pacjentów w trakcie długotrwałej hospitalizacji poprzez ograniczenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Zły stan techniczny będący następstwem stałego użytkowania generuje ryzyko zakażeń szpitalnych, które zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Wymiana infrastruktury łóżkowej wpłynie na poprawę warunków pobytu hospitalizowanych oraz pracy personelu medycznego – dodaje wicemarszałek Marek Bogusławski.

Galeria zdjęć