Logo Projektu

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – konferencja w RCNT

21 listopada godz11.00 w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu (Dwór Starostów Chęcińskich) odbędzie się konferencja podsumowująca efekty projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”), realizowanego w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas wydarzenia odbędzie się uroczyste podpisanie Porozumień o partnerstwie w tym projekcie, które swym zasięgiem obejmie 23 publiczne podmioty lecznicze działające w regionie. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, Partnerów oraz powiatów będących podmiotami tworzącymi.