Wspólne Zdjęcie Uczestników Spotkania

Powstanie obwodnica Bogorii

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisano umowę pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach a wykonawcą prac przy budowie obwodnicy Bogorii – firmą Geosolid z Krakowa.  Koszt inwestycji to ponad 42 mln zł. Podpisy pod dokumentem złożyli dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona oraz przedstawiciel wykonawcy. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Obwodnica Bogorii ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (Opatów – Stopnica). Nowa droga ma mieć ok. 2,5 km długości i przebiegać od miejscowości Kiełczyna do wyjazdu z Bogorii, prowadzącego w kierunku Staszowa.

– Cała inwestycja ma zostać dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, liczymy na 85 procent dofinansowania tego zadania – powiedział marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków z budżetu województwa.

– Bezpieczeństwo mieszkańców regionu świętokrzyskiego jest priorytetem dla władz województwa – dodał członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. – Cieszymy się, że ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miasta, co poprawi ruch drogowy na ulicach Bogorii i pomoże również sprawnie i bezpiecznie poruszać się osobom pieszym.

– Mamy całą potrzebną dokumentację z pozwoleniem na budowę, tuż po podpisaniu umowy z wykonawcą jak najszybciej chcemy przekazać plac budowy, by można było wykorzystać czas na przygotowania do rozpoczęcia prac drogowych – powiedział Jerzy Wrona dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W ramach inwestycji zaplanowano również budowę miejsca kontroli pojazdów ciężarowych oraz dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych, chodników, oświetlenia drogowego, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Na przeprowadzenie prac przewidziano 20 miesięcy od podpisania umowy. Budowa fragmentu obwodnicy powinna zakończyć się w sierpniu 2025 r.

Całość prac ma kosztować 42 379 849,49 zł.

Galeria zdjęć