Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Najzdolniejsi uczniowie i studenci otrzymają Talenty Świętokrzyskie 2023

9 stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz 15 stypendiów dla wyróżniających się studentów z regionu – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdził listę kandydatów do stypendiów „Talenty Świętokrzyskie 2023”. “Najlepsi z najlepszych” odbiorą stypendia podczas uroczystej Gali. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów poprzez ich finansowe wsparcie. Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży są stypendia Talenty Świętokrzyskie dla uczniów oraz stypendia Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

W tegorocznej edycji spośród zgłoszonych 31 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów i 32 o przyznanie stypendiów dla studentów, członkowie komisji zarekomendowali Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego „najlepszych z najlepszych”. Każdy ze stypendystów otrzyma jednorazowo 3 800 zł.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2023 dla uczniów otrzymali:

 1. Paweł Bednarski, uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
 2. Natalia Fijas, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
 3. Michał Jamróz, uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.
 4. Maja Janowska, uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.
 5. Patrycja Kwiecień, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
 6. Patrycja Kopacz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.
 7. Hanna Maciejczyk, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.
 8. Joanna Orłowicz, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
 9. Michał Wąsiel, uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2023 dla studentów otrzymali:

 1. Karolina Cebula, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 2. Joanna Cielecka, studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 3. Luiza Dębska, studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 4. Dominik Drobek, student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 5. Piotr Klusek, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 6. Natalia Krawczyk, studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 7. Antonina Jasztal, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 8. Kornelia Mazur, studentka Uniwersytet Medycznego w Łodzi.
 9. Rafał Micigolski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 10. Franciszek Mochocki, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 11. Izabela Oleś, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 12. Mateusz Pięta, student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 13. Fryderyk Sadłocha, student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
 14. Adrian Suliga, student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
 15. Kacper Ślusarczyk, student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.