NFOŚiGW ogłosił konkurs na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej

NFOŚiGW ogłosił konkurs na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.09.2013r. do 31.10.2013r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
Więcej informacji o konkursie możecie Państwo znaleźć na stronie NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl