Wizyta w Kieleckim Taborze Domu Tańca

Wizyta w Kieleckim Taborze Domu Tańca

W Sędku k/Łagowa, na zaproszenie Stowarzyszenia „Dom Tańca” z Warszawy, marszałek Adam Jarubas odwiedził uczestników Kieleckiego Taboru Domu Tańca. Tabor Domu Tańca to tygodniowa „szkoła tradycji” – warsztaty poświęcone polskiej muzyce tradycyjnej w jej autentycznej, niestylizowanej postaci.

Co roku celem Taboru jest nauka zanikających form tańca, śpiewu, muzyki instrumentalnej, a także rzemiosła z danego regionu Polski. 14. edycja imprezy poświęcona jest tradycjom muzycznym i kulturalnemu dziedzictwu Kielecczyzny. Program uzupełniają wieczorne zabawy taneczne z kapelami wiejskich mistrzów i ich uczniów, wykłady, spotkania, projekcje filmów. Tabor ma wielowymiarowy charakter – przede wszystkim edukacyjny, ale także naukowy, artystyczny i społeczny. Jego ideą jest uczenie się bezpośrednio od mistrzów ze starszego pokolenia, dlatego też Tabor opiera się na potencjale miejscowych muzykantów, śpiewaczek, tancerzy, rzemieślników.