Świętokrzyska Nagroda Kultury – nabór wniosków

Świętokrzyska Nagroda Kultury – nabór wniosków

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że do 10 września 2013 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Świętokrzyska Nagroda Kultury jest przyznawana co roku przez Zarząd Województwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Wśród jej laureatów jest wielu znakomitych artystów, pisarzy i animatorów kultury. Nagroda jest wręczana co roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego i jest dwustopniowa. Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym lub całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia za osiągnięcia o charakterze ogólnopolskim. Zarząd Województwa może przyznać także wyróżnienia za osiągnięcia o szczególnym charakterze dla rozwoju kultury w regionie

W gronie laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Kultury znaleźli się m.in.: Włodzimierz Kiniorski, wybitny muzyk i kompozytor, Andrzej Borys, znany w Polsce i Europie fotografik, juror i komisarz wielu ogólnopolskich plenerów i wystaw czy  Irena Żukowska-Rumin, wybitny pedagog, wieloletni nauczyciel polonista, ceniona szczególnie za propagowanie kultury języka i upowszechnianie literatury.
Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje kultury, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, związki  lub stowarzyszenia zawodowe , twórcze i kulturalne, fundacje i przedstawiciele środowisk twórczych.

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 września (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce , Al. IX Wieków Kielc 3. 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 112908 Zarządu WojewództwaData dołączenia 2013-08-08, att453690_uchwala_nr_112908_zarzadu_wojewodztwa2.doc

Formularz wniosku Data dołączenia 2013-08-08, att453691_formularz_wniosku2.doc