Nie ma Ojczyzny bez Sandomierszczyzny

Rok 2007 to jubileusz XX-lecia istnienia Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Z tej okazji członkowie Klubu chcą zaprezentować i rozpropagować piękno i dorobek Ziemi Sandomierskiej oraz jej stolicy – Sandomierza.

Rok 2007 to jubileusz XX-lecia istnienia Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Z tej okazji członkowie Klubu chcą zaprezentować w Warszawie piękno i dorobek Ziemi Sandomierskiej oraz jej stolicy – Sandomierza.
Dziś o godz. 12.00 w Sandomierzu Prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej Stanisław Bartos oraz doradca marszałka Jan Mazur spotkają się z wójtami, burmistrzami i starostą powiatu sandomierskiego, w celu uzgodnienia szczegółów przedsięwzięcia.
Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej skupia ludzi świata kultury, polityki, nauki, którzy pochodzą z regionu kieleckiego, a obecnie mieszkają i pracują w stolicy. „Świętokrzyscy górale” wspierają przedsiębiorczości na Kielecczyźnie, popularyzują osiągnięcia społeczno-gospodarcze, naukowe i kulturalne regionu oraz propagują jego walory turystyczne.