Nominacje dla członków Kapituły Nagrody Świętokrzyska Victoria

Nominacje dla członków Kapituły Nagrody Świętokrzyska Victoria

Odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły XII edycji Nagrody Świętokrzyska Victoria. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący Kapituły, wręczył nominacje jej członkom. Nabór kandydatów do nagrody rozpocznie się 13 stycznia br., a laureatów poznamy podczas uroczystej gali w dn. 25 lutego.


– Cieszę się, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie do prac w Kapitule tej prestiżowej nagrody, którą, podobnie jak w ubiegłych latach, przyznamy w trzech kategoriach: „Osobowość”, „Przedsiębiorczość” i „Samorządność” – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, dziękując uczestnikom spotkania za przybycie i udział w pracach tego gremium.

Nominacje z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego odebrali obecni na spotkaniu: Andrzej Pruś – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i zastępca przewodniczącego Kapituły, Marcin Piętak – dyrektor Gabinetu Marszałka i sekretarz Kapituły, Maciej Gawin – przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ryszard Pizior – prezes OSM Włoszczowa i laureat kat. „Przedsiębiorczość” X edycji, ojciec Edward Stradomski – laureat kat. „Osobowość” XI edycji, Tadeusz Tkaczyk – wójt Gminy Strawczyn, laureat kat. „Samorządność” XI edycji, ks. Leszek Skorupa – dyrektor Wydawnictwa Jedność i laureat kat. „Przedsiębiorczość” XI edycji, Robert Jaworski – burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz prezes Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz – starosta buski i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Perz – prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, ks. dr Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Marcin Piętak, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa i sekretarz Kapituły przypomniał, że skład tego gremium wynika z regulaminu nagrody. Członkowie Kapituły to przede wszystkim laureaci dwóch poprzednich edycji, a także przedstawiciele samorządu województwa, związków samorządów terytorialnych i innych środowisk. W tym roku bon pieniężny w wysokości 5 tys. zł, zamiast nagród rzeczowych, otrzymają laureaci wszystkich trzech kategorii. Pozostałe zmiany w regulaminie miały charakter formalny i porządkujący.

Celem nagrody przyznawanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest prezentacja pozytywnego wizerunku województwa, promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych działających w regionie, które mają szczególne osiągnięcia w swoich obszarach, jak również promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich i zarządzania nimi – podkreślił sekretarz Kapituły Marcin Piętak.

Podczas posiedzenia ustalono, że nabór wniosków o przyznanie świętokrzyskiej Victorii potrwa od 13 do 31 stycznia. Po jego zakończeniu Kapituła wyłoni nominowanych w każdej kategorii, a następnie laureatów. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 25 lutego br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 13 stycznia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.