Obrady Komisji Sejmikowych

Obrady Komisji Sejmikowych

W poniedziałek, 13 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbędą się posiedzenia dwóch Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (godz. 9:00, sala 202)
1. Petycja dot. zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby na terenie szpitali ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej (godz. 10.00, sala 202)
1. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego.
2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r.
3. Sprawy różne.