Img 1127

Nowa Energia – w Kielcach trwa Regionalne Forum Ekonomiczne

Tematy związane z energią, oszczędnościami, alternatywnymi źródłami, ale także z innowacyjnymi pomysłami – w Hotelu Binkowski w Kielcach trwa dwudniowe Regionalne Forum Ekonomiczne Nowa Energia. Wydarzenie organizowane przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zainaugurowano z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik, którzy uczestniczyli także w panelach eksperckich. 


– Cieszę się, że płynie tu energia, moc pomysłów nie tylko dla naszego regionu, ale całego kraju – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, który życzył uczestnikom ciekawych wniosków w dyskusji.

– To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy wspierać to wydarzenie. Przez dwa dni wiele się tu wydarzy. Z regionu świętokrzyskiego popłynie nasz głos o wszelkich innowacjach, nowych rozwiązaniach, które mają podnieść jakość życia mieszkańców – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik witając uczestników forum.

W wydarzeniu wzięli udział także: Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, świętokrzyscy parlamentarzyści.

Nowa Energia – Regionalne Forum Ekonomiczne w Kielcach zostało podzielone na dwie główne części tematyczne:

  • innowacje, które zmieniają nasze życie,
  • przyszłość energetyczna

Marszałek Andrzej Bętkowski wziął udział w panelu Panel Agencji Rozwoju Przemysłu „Centralny Okręg Przemysłowy – nowym impulsem rozwoju gospodarczego Polski”.

– To realizowane z ogromnym rozmachem przedsięwzięcie gospodarcze, pomimo że zostało przerwane wybuchem II wojny światowej, przyniosło trwałe pozytywne efekty dla obszarów objętych COP. W szczególności mam tu na myśli północną część naszego regionu, z miastami takimi jak Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice czy Końskie. Nie można również pominąć faktu, iż to Sandomierz wskazano jako centrum i stolicę Okręgu – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. I jak zaznaczył – Coraz śmielej odbudowujemy potencjał gospodarczy miast, stanowiących w przeszłości ważną część Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prowadzone są inwestycje w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych, czyniąc je na powrót nowoczesnymi i zdolnymi do konkurowania na współczesnym globalnym rynku. Sukcesywnie modernizowana jest infrastruktura publiczna. Należy tu podkreślić wagę i konieczność równoczesnego inwestowania w kompetencje kadr tych przedsiębiorstw. W obecnych czasach wysokie kwalifikacje, budowana długofalowo kultura techniczna, czy etos pracy to czynniki niezbędne dla budowy nowoczesnej gospodarki. Prowadząc politykę rozwoju województwa, nawiązujemy do spuścizny Centralnego Okręgu Przemysłowego, dostrzegając w tym bezprecedensowym dla ówczesnych czasów przedsięwzięciu, wartości wykraczające poza twarde, infrastrukturalne inwestycje – przekonywał marszałek.

Wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus uczestniczyły w panelu eksperckim „Nowa energia Polski. Jakie zmiany zaszły i zajdą w naszym społeczeństwie po przyjęciu uchodźców z Ukrainy”.

Wicemarszałek Renata Janik w panelu mówiła o pracy nad uruchomieniem projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz o jego efektach. Projekt kompleksowo wspierał uchodźców z Ukrainy. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej natomiast partnerami w projekcie było 5 samorządów: miasto Kielce oraz powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski. W sumie alokacja środków na realizacje projektu wyniosła około 23 miliony złotych.

– Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” zbliża się ku końcowi. W ciągu 16 miesięcy trwania objął wsparciem ponad 2 000 osób, w zdecydowanej większości kobiet, dzieci oraz seniorów. Efekty projektu należy ocenić pozytywnie. Jako samorząd województwa odpowiedzieliśmy na potrzeby uchodźców. Dzięki środkom przekazanym na projekt w Kielcach oraz powiatach, które przystąpiły do projektu utworzone zostały Centra Pomocy Uchodźcom, w których wciąż realizowane jest bezpośrednie wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Podjęliśmy działania ułatwiające dostęp do rynku pracy poprzez organizacje kursów zawodowych, z których skorzystało niemal 600 osób czy targów pracy. Organizowaliśmy na szeroką skale naukę języka polskiego łącznie z kursami zakończonymi egzaminem państwowym – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Był to priorytetowy element projektu, ponieważ większość uchodźców nie znała języka polskiego, a bariera językowa jest zdaniem pracodawców największą przeszkodą w podejmowaniu zatrudnienia przez obywateli Ukrainy.

Do nauki języka polskiego w różnych formach przystąpiło ponad 1 400 uchodźców z Ukrainy. W ramach projektu przetłumaczono bezpłatnie 3 500 stron dokumentów niezbędnych do normalnego funkcjonowania w naszym kraju. Udzielono uchodźcom około 3 000 godzin porad psychologicznych, a także 1500 konsultacji prawnych. Kolejny element wsparcia to możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie kiedy osoby dorosłe uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu. 2/3 dorosłych uchodźców przyjechało do Polski z przynajmniej jednym dzieckiem. Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi jest warunkiem niezbędnym dla rodziców, by weszli na rynek pracy. W ramach projektu zapewniono wsparcie socjalne oraz w pewnym zakresie wsparcie mieszkaniowe, utworzone zostały m.in. mieszkania chronione dla uchodźców.