Na Drodze Rowerowej Wzdłuż Wąskich Torów

Nowa pożyczka – nowe możliwości dla świętokrzyskich przedsiębiorców. Ruszył projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to projekt wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Pożyczkę można przeznaczyć na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych, gastronomicznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, infrastruktury uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się też rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Projekt finansuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe.

Wartość pożyczki to maksymalnie 500 tys. zł, z okresem spłaty do 7 lat. Oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 0,75%., natomiast na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – 0,075%. Możliwe jest także skorzystanie z 12 miesięcznej karencji w spłacie pożyczki oraz zmiennej wysokości rat (wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej). W przypadku inwestycji w obiekty, które posiadają status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz MŚP, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe – 0,0375%.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID – 19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują również możliwość skorzystania z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, oraz brak wymaganego wkładu własnego.

W województwie świętokrzyskim na pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” przeznaczono 12 mln zł., a udzielać ich będzie Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Kielcach.