Od Lewej Stoją Skarbnik Gminy Zagnańsk Anna Nadolnik, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wójt Zagnańska Wojciech Ślefarski I Wicemarszałek Renata Janik.

Nowa przestrzeń wokół sędziwego Bartka

Teren wokół najsłynniejszego polskiego drzewa – Dębu Bartka w Zagnańsku zostanie zagospodarowany. Powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, parking, prac zabaw i strefa dla seniora. A wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 2,2 mln zł.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek – Renata Janik podpisali w środę, 31 marca umowę na realizację unijnego projektu „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody Dąb Bartek w gminie Zagnańsk”.

W jego ramach zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół najsłynniejszego polskiego drzewa pomnika przyrody „Dąb Bartek”.

– Dzięki projektowi realizowanemu przy wsparciu środków unijnych otoczenie Dębu Bartka zyska nowy blask, powstanie nowoczesna, przyjazna dla turystów przestrzeń, która łączyć będzie w sobie walory edukacyjne i krajoznawcze. Jestem przekonany, że realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia walorów przyrodniczych obszaru wokół Dębu Bartka oraz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, a także będzie służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy Zagnańsk – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Zakres projektu obejmuje wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w sąsiedztwie Dębu Bartek z elementami infrastruktury edukacyjnej. Ustawione zostaną m.in. tablice –  gatunkowe, przedstawiające występujące na obszarze cenne gatunki roślin i zwierząt oraz  multimedialne, edukacyjne z mapą gminy i ścieżkami rowerowymi. Zaplanowano także montaż urządzeń edukacyjnych (kompas, zegar słoneczny, wiatromierz, ksylofon, rury deszczowe, budowa warstwowa lasu, mrowisko itp.) oraz elementów małej architektury. Dodatkowo wykonany zostanie parking na 58 miejsc osobowych, trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz trzy – autobusowe. Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowalnych wykonany zostanie plac zabaw oraz strefa seniora.

Wiekowe drzewo ma 28,5 m wysokości  i 13,4 m obwodu mierzonego przy ziemi. Jego imponujące rozmiary i niemniej imponująca historia sprawiają, że odwiedziny Bartka są stałym punktem na trasie turystycznej naszego regionu.

– W gminie Zagnańsk jest wiele niezwykle ciekawych miejsc, jak choćby ruiny pieca w Samsonowie, czy kamieniołom, w którym odkryto ślady tetrapoda, ale właśnie przede wszystkim do Bartka każdego roku, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, przyjeżdżają wycieczki nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale z całej Polski. To bardzo dobre miejsce do edukowania młodych ludzi, uczenia ich szacunku dla przyrody, dlatego bardzo się cieszę, że dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego podniosą się walory tego miejsca, że zyska ono nowy wymiar – mówi wicemarszałek Renata Janik.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF. Wydatki zaplanowane w jego ramach ogółem to  3 mln 290 tys. zł (z czego wydatki kwalifikowalne: 2 mln 565 tys. zł). Dofinansowanie unijne zamknęło się w kwocie 2 mln 180 tys. zł.

 

 

 

 

Galeria zdjęć