Nowa recepta na problemy rynku pracy

Nowa recepta na problemy rynku pracy

Obecnie wielu pracodawców ma dziś duży problem ze znalezieniem wykwalifikowanych kadr. Tak zwane kształcenie dualne, powiązane z praktykami w firmach, ma być receptą na odbudowanie kulejącego szkolnictwa zawodowego. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy o powierzenie grantów z trzema podmiotami w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Ponad 200 uczniów będzie miało płatne praktyki w firmach z regionu świętokrzyskiego dzięki unijnym projektom dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ścisłej współpracy z 40 pracodawcami uczniów będą kształcić: Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic oraz Niepubliczne Technikum Zawodowe i Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach. Łączna wartość dofinansowania wszystkich trzech wniosków to ponad 5 mln zł.

 

 

Projekty dotyczą nauki zawodów obecnie bardzo poszukiwanych, jak technik mechatronik, technik informatyk czy profesje związane z gastronomią. Podczas praktyk w firmach uczniowie zyskają umiejętności dostosowane do potrzeb realnego rynku pracy.