Received 908422142826308

Walne Zgromadzenie okazją do wyznaczenia nowych celów

W Kielcach w dniach 28 – 30 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. W imieniu wicemarszałek Renaty Janik  w Zgromadzeniu uczestniczyła Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Towarzystwo od wielu lat współpracuje z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, pozyskując dotacje na działania rehabilitacyjne, zajęcia psychoruchowe i uczestnicząc w dniach otwartych organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Członkowie Towarzystwa podejmują przedsięwzięcia  na rzecz osób z wyłonioną stomią, podejmują inicjatywy zmierzające do zwiększenia świadomości społecznej, inicjują działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, pracują zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II – „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 Elżbieta Korus w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego złożyła podziękowanie lek. med. Wojciechowi Korejbie za profesjonalną pomoc, opiekę lekarską i rehabilitacyjną, za życzliwość i ogromne serce do pracy z potrzebującymi wsparcia chorymi, a także Andrzejowi Piwowarskiemu, prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego za działania podejmowane na rzecz rodzin i osób potrzebujących.

Zgromadzenie było doskonałą okazją, aby przypomnieć ważne wydarzenia, zaprezentować osiągnięcia i sukcesy, a także spojrzeć w przyszłość i wyznaczyć nowe cele i wyzwania.

Prezes Zarządu Oddział Regionalny w Kielcach  Mieczysław Więckowski podziękował Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego za dotychczasowe wsparcie i współpracę.