Nowe Auta I Sprzęt Dla świętokrzyskich Strażaków Oraz Drogi Dla Rowerzystów (16)

Nowe auta i sprzęt dla świętokrzyskich strażaków oraz drogi dla rowerzystów

Zakup ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz nowy sprzęt specjalistyczny – 9 umów z przedstawicielami świętokrzyskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawicielami gmin podpisali dziś marszałek Renata Janik i wicemarszałek Grzegorz Socha. Umowy na dofinansowanie zakupów dotyczą kwoty ponad 8,4 mln zł. Dziś także zatwierdzono dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Kielce – kwota wsparcia to ponad 10 mln zł. 

Projekty zakładające dosprzętowienie strażnic OSP otrzymały dofinansowanie z programu regionalnego “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, w ramach działania Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

– Z tego działania zakupione zostaną  wozy strażackie, a także sprzęt do ratowania życia i mienia. OSP pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców w przypadku pożarów, wypadków drogowych, powodzi czy innych nagłych sytuacji. Im lepiej wyposażone są te jednostki, tym skuteczniejsza może być ich interwencja – mówiła marszałek Renata Janik.

– Bardzo się cieszę, że nasze, świętokrzyskie jednostki OSP będą tak dobrze, profesjonalnie wyposażone. Strażacy chronią nas i są odpowiedzialni za nasze życie i mienie. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi i technologii mogą skrócić czas interwencji i ograniczyć straty materialne oraz ludzkie – dodał wicemarszałek Grzegorz Socha.

Pieniądze dla strażaków ochotników

9 projektów dotyczy zakupu pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w: Mąchocicach Kapitulnych, Nowej Słupi, Leszczynach, Krajnie, Bielinach, Kostomłotach Drugich, Strawczynie, Nietulisku Dużym i Baćkowicach:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mąchocicach Kapitulnych na projekt „Doposażenie jednostki OSP w Mąchocicach Kapitulnych” o wartości 1 559 547,55 zł otrzymała dofinansowanie w kwocie 336 115,40 zł.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi na projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowej Słupi (gmina Nowa Słupia)” o wartości 960 309,12 zł otrzymała dofinansowanie w kwocie 546 808,01 zł.
 • Gmina Górno na „Doposażenie jednostki OSP Leszczyny w samochód, wyposażenie i sprzęt wysokiej specjalizacji niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych”, projekt o wartości 1 744 620,35 zł otrzymała dofinansowanie w kwocie 397 692,82 zł.
 • Gmina Górno na „Zakup samochodu oraz wyposażenia szansą dla OSP Krajno na osiągnięcie gotowości do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” o wartości 1 756 656,97 zł otrzymała dofinansowanie: 1 493 158,31 zł.
 • Gmina Bieliny na projekt „Bieliny na ratunek! – zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Bieliny” o wartości 1 480 176,95 zł otrzymała dofinansowanie: 1 258 150,40 zł.
 • Gmina Miedziana Góra na projekt „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich” o wartości 1 771 568,07 zł otrzymała dofinansowanie: 1 505 832,85 zł.
 • Gmina Strawczyn na „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie” o wartości 232 780,00 zł otrzymała dofinansowanie: 197 863,00 zł
 • Gmina Kunów na „Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów o wartości  1 786 439,00 zł otrzymała dofinansowanie: 1 518 473,15 zł.
 • Gmina Baćkowice na projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baćkowicach” o wartości 1 377 645,85 zł otrzymała dofinansowanie: 1 170 998,97 zł.

Miliony na ścieżki rowerowe dla Gminy Kielce

 – To znaczące środki – ponad 10 milionów dla gminy Kielc. Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo rowerzystów, a my jako samorząd kontynuujemy budowę i modernizację ścieżek pieszo-rowerowych, aby je łączyć w kompleksowe szlaki – mówiła marszałek Renata Janik.

Podpisano umowę z Gminą Kielce na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”. Projekt polega na budowie dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie Miasta Kielce. Planowane w ramach zadania drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz chodniki podzielono na 2 odcinki. Odcinki te wybrano na podstawie „Koncepcji przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego”, w szczególności zasad opisanych w rozdziale 9 pn.: „Koncepcja sieci tras rowerowych w ujęciu korytarzowym”). Wartość inwestycji to 11 899 821,59 zł, a dofinansowanie: 10 114 848,34 zł.

 • Odcinek 1 – droga dla rowerów oraz pieszych i rowerów wzdłuż ulic: Żelaznej, Gosiewskiego, Zagnańskiej;
 • Odcinek 2 – droga dla rowerów i chodnik wzdłuż al. Szajnowicza-Iwanowa.

W ramach budowanych odcinków powstaną 2 parkingi bike&ride oraz 3 MOR-y.

W projekcie zastosowane zostaną następujące elementy/systemy usprawniające ruch:

 • budowa dwukierunkowej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Żelaznej;
 • budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Gosiewskiego i ul. Zagnańskiej;
 • budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż al. Szajnowicza-Iwanowa wraz z budową chodnika dla pieszych;
 • utworzenie miejsc parkingowych dla rowerów – bike&ride;
 • budowa miejsc obsługi rowerzystów;
 • instalacja czujników pomiaru /pętli indukcyjnych mierzących natężenie ruchu rowerowego – system video-detekcji.

Ponadto, w projekcie zaplanowano również budowę przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych.