Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

Nowe możliwości zawodowe również dla przedsiębiorców

We wrześniu 2018 roku rozpoczęły się kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, które zostały zaplanowane w ramach realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Do końca marca 2019 roku, 55 pracowników przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, weźmie udział w kursach organizowanych przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej. Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji induktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia zdobyte w wyniku uczestnictwa w kursach pedagogicznych będą wykorzystywane w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach dla uczniów techników objętych wsparciem projektowych w ramach grantów przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego siedmiu instytucjom z regionu. Każda z grup szkoleniowych odbędzie po 80 godzin zajęć, które będą obejmowały zarówno część teoretyczną i praktyczną.

Galeria zdjęć