Fot. 2 Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik Podpisali Umowy Na Dofinansowanie Sześciu Projektów RpowŚ 2014 – 2020 Dotyczących Profilaktyki Chorób Zawodowych.

Nowe projekty RPO: unijne fundusze dla zdrowia pracowników

Ponad 800 osób, zatrudnionych w firmach i instytucjach działających na terenie Kielc i okolicznych gmin, poprawi swoje zdrowie i samopoczucie dzięki sześciu nowym projektom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fundusze z Unii Europejskiej pozwolą na kompleksową profilaktykę chorób zawodowych, dopasowaną do charakteru pracy, wykonywanej przez uczestników projektów.  

– Łączna wartość projektów to ponad 2, 2 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to 2 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik podczas uroczystego podpisania umów, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej.
– Z projektów skorzysta łącznie 817 osób. Wsparcie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb pracowników, a zaplanowane działania wynikają ze specyfiki wykonywanych przez nich zadań i wiążącego się z nimi ryzyka utraty zdrowia.
Na przykład w przypadku pracowników biurowych główne czynniki sprzyjające pojawianiu się schorzeń, to brak ruchu, wymuszona pozycja ciała oraz przewlekły stres, a nierzadko również zły styl odżywiania się. W przypadku osób pracujących w różnego rodzaju warsztatach może to być z kolei hałas, wibracje lub zapylenie. Dlatego, aby odpowiednio zaadresować konkretne problemy, które już dotykają lub mogą w przyszłości zagrozić zdrowiu poszczególnych pracowników, fundusze unijne pozwalają na różnorodne działania. Można więc zrealizować badania profilaktyczne, takie jak: pomiar poziomu cholesterolu, ciśnienia, a także EKG, USG, czy spirometrię. W projektach zaplanowano również  konsultacje ze specjalistami – np. z kardiologiem, neurologiem czy diabetologiem. Myślę, że te wszystkie działania zyskują na znaczeniu szczególnie obecnie, kiedy wiele osób boryka się z różnego rodzaju powikłaniami po zakażeniu koronawirusem.

– Ważnym elementem profilaktyki chorób zawodowych są także rehabilitacja i fizjoterapia, dopasowane do indywidualnych potrzeb, zaś dla osób stale pracujących na stanowiskach biurowych także zachęty do zwiększenia aktywności fizycznej, w formie karnetów na siłownię czy basen – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. –  Uzupełnieniem tych działań są warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób pracujących w warunkach stresu. Dodatkowym, istotnym elementem projektów jest także poprawa ergonomii na stanowiskach pracy. To np. zakupy ergonomicznych klawiatur i myszek komputerowych oraz monitorów, krzeseł i biurek dla osób wykonujących pracę umysłową.

– W ciągu ostatnich kilku lat ogłosiliśmy siedem konkursów na projekty wspierające zdrowie pracowników – podsumowała dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Łącznie z dzisiejszymi umowami udzieliliśmy dofinansowania unijnego 33 projektom, na łączną kwotę 15 mln złotych. Wsparcie objęło dzięki temu łącznie 3,6 tys. pracowników świętokrzyskich firm. Jedna trzecia z nich to osoby w wieku 50+.

Jeden z nowych projektów dotyczy 572 pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, w tym 315 osób w wieku 50+. Wśród pracowników, którzy zostaną wsparci w projekcie, są również 34 osoby z niepełnosprawnościami. Dla kierowców autobusów oraz pracowników fizycznych i biurowych MPK zaplanowano m. in. kompleksowe wsparcie psychologiczne, spotkania ze specjalistami (w zależności od potrzeb: neurologiem, onkologiem, diabetologiem, kardiologiem i rehabilitantem), kompleksowy program rehabilitacji indywidualnej dla osób z niepełnosprawnościami, a także badania profilaktyczne (USG, EKG oraz spirometria).

Galeria zdjęć