Mówi Marek Jońca

Nowe rynki dla świętokrzyskiej żywności – spotkanie z przedsiębiorcami w Sandomierzu

Na Zamku Królewskim w Sandomierzu zorganizowana została konferencja ph. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”, do udziału w której zaproszono zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw, spółek rolniczych i firm, jak również goszczących w regionie importerów żywności z Europy i Afryki. W dyskusji uczestniczył członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz radny Sejmiku Województwa Andrzej Swajda, a także dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek i jego zastępca Anna Kucharczyk.

W województwie świętokrzyskim trwa przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych z sektora spożywczo-przetwórczego. Odwiedzają nas importerzy z takich krajów jak Egipt, Maroko, Chorwacja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Irlandia Północna. Głównym celem misji jest promocja oraz wsparcie eksportu produktów z sektora spożywczo-przetwórczego regionu świętokrzyskiego poza Polską, nawiązanie nowych, trwałych kontaktów handlowych na perspektywicznych, zagranicznych rynkach.

Wczoraj na Ziemi Sandomierskiej odbyły się wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży spożywczej, a także spotkania biznesowe z lokalnymi firmami w gminach Samborzec, Koprzywnica, Daromin, Bidziny oraz Łukawa. Dziś potencjalni importerzy uczestniczą, na Zamku Królewskim w Sandomierzu, w konferencji pn.: „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”. W dyskusji bierze udział również członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

– Ziemia Sandomierska już od dawna stanowi serce upraw roślin sadowniczych w naszym regionie, stwarzając wymarzone warunki do rozwoju efektywnego rolnictwa i ogrodnictwa. Wartym podkreślenia jest fakt, że dzisiejsze sandomierskie sadownictwo, to w większości aktywnie działające gospodarstwa towarowe, reprezentujące najwyższy światowy poziom technologiczny – mówił otwierając konferencję członek Zarządu Marek Jońca. – Stale rosną plony owoców, rozwija się przechowalnictwo oraz rośnie potencjał tutejszego sadownictwa. A zatem, obok produkcji rozwija się także sektor przetwórstwa, handel i eksport, a sektor rolno-spożywczy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż regionu świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez różne działania proeksportowe.

O perspektywach rozwoju eksportu produktów spożywczo-przetwórczych na priorytetowych rynkach zagranicznych rozmawiali m.in. Jacek Toś dyrektor świętokrzyskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Stanisław Stanik prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i Michael Dembinski główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Potencjał eksportowy naszego województwa prezentował Jacek Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Organizowana po raz dziewiąty przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego konferencja pn. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego” jest odpowiedzią na obecną, postpandemiczną sytuację gospodarczą. To element promocji regionalnej produkcji owocowo-warzywnej i pokazanie, że świętokrzyskie produkty rolno-spożywcze są pełnowartościowe, a także atrakcyjne dla nowych rynków zbytu, m.in. takich jak: Afryka oraz kraje bałkańskie.