Umowy na dofinansowanie ze środków PROW budowy świetlic wiejskich, styczeń 2020

Nowe świetlice wiejskie powstaną dzięki pieniądzom z PROW

W czterech świętokrzyskich gminach: Bogorii, Zawichoście, Rudzie Malenieckiej oraz Sędziszowie powstaną nowe i zostaną zmodernizowane istniejące świetlice wiejskie. Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca, w obecności członka Zarządu Mariusza Goska, podpisali umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach pełniących funkcje kulturalne. Środki na odnowienie lub budowę nowych placówek pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach naboru, uruchomionego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, wpłynęły aż 54 wnioski z gmin, starających się o otrzymanie dofinansowania. Kryteria dostępu, ściśle określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spełniło 25 z nich. Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 22 projekty, a pierwsze umowy z 17 beneficjentami podpisano rok temu, wyczerpując przewidzianą na to działanie kwotę – około 6,5 mln zł. W styczniu b.r. minister rolnictwa podpisał rozporządzenie, określające limity środków dostępnych w poszczególnych województwach. Świętokrzyskie otrzymało kwotę ponad 2,1 mln zł na budowę i modernizację wiejskich świetlic.

– Dzięki tym przyznanym dodatkowym środkom udało nam się dofinansować kolejne 4 gminy, w których powstaną nowe miejsca, skupiające lokalne społeczności. Nie są to olbrzymie kwoty, bo wysokość dofinansowania sięga od 250 tys. zł do 500 tys. zł – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Ważne jest to, że pozwolą one na podjęcie działań, modernizujących przyszłe centra kulturalne w małych miejscowościach, zakupy wyposażenia, służące za chwilę młodszym i starszym – dodał marszałek.

– Przekazujemy dzisiaj łącznie około 1,6 mln zł. Samorządy wykorzystają te pieniądze na działania bardzo oczekiwane przez mieszkańców  terenów wiejskich. W przyszłości będą tu odbywać się zajęcia edukacyjne, spotkania, imprezy, znajdzie się miejsce dla seniorów, dzieci, organizacji pozarządowych – podkreślił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

W Zawichoście, dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości ok. 235 tysięcy zł, zmodernizowana zostanie zabytkowa strażnica. – To obiekt z XIX wieku, piękny, lecz wymagający pracy, by mógł być wykorzystany na świetlicę. Po remoncie wnętrze będzie niepowtarzalne. W przyszłości odbywać się tu będą spotkania, zajęcia dla seniorów i dla młodych, wieczory muzyczne, marzy mi się integracja międzypokoleniowa – przyznała burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka. – Obecnie wszystkie zajęcia tego typu odbywają się w ośrodku kultury, ale ciągle brakuje nam miejsca, by wszyscy zainteresowani mogli realizować swoje pasje – dodała.

W gminie Ruda Maleniecka, w miejscowości Koliszowy dzięki dofinansowaniu ok. 495 tysięcy zł przebudowana zostanie i doposażona świetlica. – To budynek po byłej szkole podstawowej i teraz ma on szansę dalej pełnić funkcje edukacyjne i kulturalne – tłumaczył wójt Leszek Kuca. – Zostanie poddany gruntownemu remontowi, będzie doposażony w sprzęt. Po zakończeniu prac budowlanych będą się tu odbywać m.in. zajęcia fitness, lekcje języków obcych, zajęcia kulinarne – dodał.

Gmina Sędziszów na przebudowę wiejskiej świetlicy w miejscowości Czekaj otrzymała 356 tysięcy zł. 500 tysięcy zł trafiło również do samorządu Bogorii na rozbudowę placówki w Szczeglicach.

Galeria zdjęć