Img 9827

Nowoczesne komputery trafią do małych wiejskich szkół w 49 gminach!

To będzie prawdziwa rewolucja cyfrowa dla małych wiejskich szkół, gdzie pracownie dysponują często nawet 10-letnim starym sprzętem. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek podpisali dziś umowy z wykonawcą na wyposażenie 79 pracowni komputerowych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Jego wartość to ponad 4 mln 700 tys. zł, przy unijnym dofinansowaniu ponad 3,5 mln zł.

Wykonawca, firma Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., dostarczy 1400 zestawów komputerowych typu All-In-One – w obudowie zintegrowanej z monitorem, z systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Komputery zostaną podłączone do „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE), która udostępnia szkołom Internetu o dużej przepływności (100Mbps). Sprzęt będzie można wykorzystywać na wszystkich lekcjach, nawet na plastyce czy wychowaniu fizycznym, a Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało scenariusze dla nauczycieli.

– To znaczące wsparcie dla małych niezamożnych gmin, bo ich wkład własny to tylko 25 procent kosztów – podkreślał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

– To pierwszy krok, który na pewno nie spełni wszystkich oczekiwań. Tylko 2 szkoły z terenu jednej gminy mogły uczestniczyć w programie – mówi Mariusz Gosek, odpowiadający za sprawy oświatowe w samorządzie województwa świętokrzyskiego.

– Radni Sejmiku Województwa będą się starali wspierać takie przedsięwzięcia w kolejnej perspektywie finansowej, choć mamy świadomość, że ze względu na koszty nie będzie to łatwe – deklarował obecny na spotkaniu Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Galeria zdjęć