Kolejna edycja programu Bardzo Młoda Kultura

Kolejna edycja programu Bardzo Młoda Kultura

Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach serdecznie zaprasza osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, w tym m.in. nauczycieli, animatorów kultury, opiekunów zespołów artystycznych, członków stowarzyszeń, NGO, Kół Gospodyń Wiejskich, pracowników muzeów i bibliotek na spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Kultury pn. Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, którego operatorem w województwie świętokrzyskim jest Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Projekt Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Świętokrzyskie ma na celu wdrożenie koncepcji edukacji kulturowej poprzez m.in.:

  • spotkania informacyjne,
  • warsztaty z zakresu edukacji kulturowej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
  • konkurs regrantingowy na działania z dziećmi i młodzieżą,
  • diagnozowanie i sieciowanie środowisk animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.

Podczas spotkania omówione zostaną założenia projektu, przedstawiony zostanie program warsztatów, warunki udziału w projekcie, ogólne warunki przystąpienia do konkursu regrantingowego wraz z przykładami zrealizowanych dotychczas projektów z zakresu edukacji kulturowej.

Spotkanie poprowadzi koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Świętokrzyskie z ramienia Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – Karolina Opałko.

Kontakt: 41 36 55 133, k.opalko@wdk-kielce.pl

Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Sala Gabinetowa.

Termin: 24 czerwca 2019 r., godz. 15.00.

Na spotkanie informacyjne nie ma rejestracji.

Wstęp wolny!