Gp 7 Strona 01

Mikrofinansowanie MŚP – kluczem do sukcesu

W ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s”, czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, powstał film “Dare To Dream, Dare To Live!” promujący korzyści płynące z mikrofinansowania.

Lider projektu – węgierska Agencja Rozwoju Regionu Fejér Enterprise Agency, przy współpracy z każdym z partnerów projektu, opracował materiał video zachęcający do szerszego korzystania z instrumentów finansowych, które w kolejnej perspektywie finansowej będą odgrywały kluczową rolę w dostępie do środków finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zakończony aktualnie I etap projektu ukierunkowany był na proces wymiany międzynarodowych doświadczeń, co stanowi fundament projektów wdrażanych z europejskiego programu INTERREG. Jednocześnie, w ramach współpracy partnerskiej został wypracowany przez partnerów zaangażowanych w realizację projektu tj. z Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Belgii, Niemiec, Polski i Włoch, Katalog Dobrych Praktyk w zakresie mikrofinansowania „European Good Practices: ATM for SMEs Interreg Project`s Experience”.

Zachęcamy do obejrzenia filmu „Dare To Dream, Dare To Live!” oraz zapoznania się z opracowanym Katalogiem Dobrych Praktyk.

Projekt „ATM for SMEs” realizowany jest przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju w okresie: 01.04.2016 – 31.03.2021r., w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP). Jego głównym założeniem jest stworzenie lepszego dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP na poziomie regionalnym, tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą pomiędzy instytucjami mikrofinansowania, w celu zwiększenia społecznego zasięgu instytucji finansowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG EUROPA.

Katalog Dobrych Praktyk